Encamên lêgerînê
beze bezglor, ginî.
(I) 1. skenck (girêka ku ji ber birin û wermê çêdibe) 2. ginî, tîla, xurêc, ginî ant/n (II) gulok m, girik (girikê hevîr) (III) cureyek pastaya hişk ku ji spîçka hêkê û şekirê pûdraye tê çêkirin
beze (i) 1. skenck (girêka ku ji ber birîn û wermê çêdibe) m 2. ginî, tîla, xurêc, ginî ant/n
beze (ii) gulok m, girik n (girikê hevîr)
beze (iii) cureyek pastaya hişk ku ji spîçka hêkê û şekirê pûdrayê tê çêkirin
bezek 1. kok, xeml, xişir, zînet 2. nîgare, nexş û nîgar, nimûş (ji bo her nîgareyê ku berhemekê dixemilîne)
1. kok, xeml, xişir, zînet m 2. nîgare, nexş û nîgar, nimûş (ji bo her nîgareyê ku berhemekê dixemilîne) m
bezekçi 1. nexşebend, nîgarkêş, neqaş 2. jinika ku bûkan dixemilîne
1. nexşebend, nîgarkêş, neqaş 2. jinika ku bûkan dixemilîne nd/nt
bezekleme kokandin, xemilandin, arastin
kokandin, xemilandin, arastin m
bezeklemek kokandin, xemilandin, arastin
kokandin, xemilandin, arastin l/gh
bezekli arastî, xemlandî, kokandî
arastî, xemlandî, kokandî rd
bezelemek girik çêkirin, kirin girik (ji bo çêkirina girikê hevîr)
girik çêkirin, kirin girik (ji bo çêkirina girikê hevîr) l/gh
bezeli xemlandî, arastî
xemlandî, arastî rd
bezelye polik, şoqil.
1. polik, polke, şoqil, baqilc xatûnî (Pisum sativum) bot/n 2. polke, şoqil (teneyên gilover ê vê riwekê)
bezelye salamura­sı nokê şor
bezeme 1. arastin, xemilandin, kokandin, tiftifandin 2. xeml, kok
1. arastin, xemilandin, kokandin, tiftifandin 2. xeml, kok m
bezemeci nîgarkêş, nexşebend, neqaş
nîgarkêş, nexşebend, neqaş nd/nt
bezemek xemilandin, kokandin, arastin.
arastin, xemilandin, kokandin, tif­tifandin
arastin, xemilandin, kokandin, tiftifandin l/gh
bezemeli xemilandî, arastî, kokandî
xemilandî, arastî, kokandî rd
bezen bnr bezek
bnr bezek
bezenmek xemilîn, kokîn, arasîn.
1. kokîn, xemilîn 2. xwe xe­milandin, xwe arastin, xwe kokandin
1. kokîn, xemilîn l/ngh 2. xwe xemilandin, xwe arastin, xwe kokandin l/gh
bezeyeci nexşebend, neqaş, mitinandvan, dekorator
nexşebend, neqaş, mitinandvan, dekorator nd/nt
beze (i) ant/m beze, gudde
beze (ii) m günah
bezek iltihap, morartı.
bezek (i) bj/m kangren
bezek (ii) m iltihap
bezekî (i) rd kangrenli
bezekî (ii) rd iltihaplı
bezekî bûn l/ngh iltihaplanmak
bezekîbûn m iltihaplanma
bezerek bot/n keten (Linumusitatissimum)
bezeyî m acıma, merhamet
bezek beza *"bizina kulek û şivanê bezek, tev digihêjin ber dêrî"
bezeyî (rengdêr) dilşewatî, merhemet
bezeichnen duruf kirin
bezeugen şadetî dan
bezeugend eşed
eşhed
bezeugung eşhed
beze n. mobal, guna ) m., webal n.
beze kar rd. gunekar, gunakar
bezek m. wegirewtis, wegîrîyayis, îltihabgirewtis, rêmrikewtis, wefîstis, rêmdekewtis n.
bezerek m. bot. zegerek, keten, kitan n.
bezeyî m. gunakarîye, gunekarênî m.
bezelya (m) bezelye
bezelye (m) bakınız: bezelya (m)
beze guneh, xerabî, tewan
bezeyî dilsozî, sempatî
dilsojî, dilşewitîn, gunehpêhatin