Encamên lêgerînê
beyit riste.
1. mal (xanî) 2. malik, beyt wj/n
1. mal (xanî) 2. malik, beyt wj/n
beyitandin m gözüktürme
l/gh gözüktürmek
beyitîn m gözükme
l/ngh gözükmek