Encamên lêgerînê
beygir bergîr.
belgîr, bargir (hespê bar) zo/n
belgîr, bargir (hespê bar) zo/n
beygir gücü hêza bergîrî.
hêza belgîrê, heldan fiz/m
hespxurtanî
hêza belgîrê, heldan fiz/m
beygir bnr kerik
beygiran rd hamile
beygiranî m hamilelik
beygir bergîr (n)