Encamên lêgerînê
bewegen guhastin
hilanîn
lebitandin
lebitandin
lebitîn
lebitîn
leqandin
leqandin
livandin
livandin
livîn
bewegen , sich ~ zivirîn
bewegen, sich hin und her ~ mewcîn
bewegen, sich ~ çûn hatin
gimîn
leqîn
tevdan
xwe tev dan
bewegend bişewat