Encamên lêgerînê
bestenîfroş nd/nt dondurmacı (satan kimse)
bestenîfroşî m dondurmacılık