Encamên lêgerînê
beste beste.
beste, awaz mzk/m
beste bağlamak beste kirin, beste ristin
beste yapmak beste çêkirin, awaz danîn
besteci Bestekar. Kesê ku besteyan çêdike.
awazdaner, bestekar, awaz saz, kompozîtor
awazdaner, bestekar, awazsaz, kompozîtor nd/nt
bestecilik awazdanerî, bestekarî, awazsazî, kompozîtorî
awazdanerî, bestekarî, awazsazî, kompozîtorî m
bestekar bestekar.
awazdaner, bestekar, awazsaz nd/nt
bestekâr awazdaner, bestekar, awazsaz
bestekârlık awazdanerî, bestekarî, awazsazî
bestekarlık awazdanerî, bestekarî, awazsazî m
besteleme awazdanîn, besteçêkirin, besteristin m
awazdanîn, besteçêkirin, besteristin m
bestelemek awaz saz kirin l/bw, awaz danîn l/gh, beste çêkirin, beste ristin
awaz saz kirin l/bw, awaz danîn l/gh, beste çêkirin l/gh, beste ristin l/gh
bestelenmek hatin bestekirin, beste hatin ristin, awaz hatin sazkirin, awaz hatin da­nîn l/tb
hatin bestekirin, beste hatin ristin, awaz hatin sazkirin, awaz hatin danîn l/tb
besteli awazdar, beştekî rî
awazdar, bestekirî rd
bestenigar bestenîgar (cureyek meqamê muzîkê ye) mzk
bestenîgar (cureyek meqamê muzîkê ye) mzk
bestesiz bêawaz, bêbeste
bêawaz, bêbeste rd
best 1.dağ yamaçlarındaki küçük vadiler, akarsu kenarındaki çakıllı, kumlu yer. 2.esin, ilham.
m 1. esin, ilham 2. keyif
best (i) erd/m 1. dere 2. su yolu 3. set, barikat 4. set (bulunan yerde daha yüksekte kalan düzlük) 5. dölek, düzlük (düz, engebesiz toprak parçası)
best (iii) m 1. ip 2. yular
best dan (yekî) esinlemek
best lê hatin l/bw esinlenmek
besta (yekî) anîn esindirmek
besta (yekî) hebûn keyfi yerinde olmak
besta (yekî) lê anîn esindirmek
besta (yekî) lê hatin 1) esinlenmek 2) havasına girmek
besta (yekî) li cih bûn (biri) havasında olmak, neşesi yerinde olmak
besta (yekî) tune bûn keyifsiz olmak
besta (yekî) vekirin esindirmek
bestan (i) m bağlama
bestan (ii) m donma
bestan (iii) rd kadim
bestandî (i) rd bağlı, bağlanık
bestandî (ii) rd 1. dondurulmuş 2. soğutulmuş
bestandin (i) m bağlama
l/gh 1. bağlamak * min hesp bi darê ve bestand atı ağaca bağladım 2. bağlamak (denk yapmak, paket yapmak)
bestandin (ii) m 1. dondurma (dondurmak işi) 2. soğutma
l/gh 1. dondurmak 2. soğutmak
bestandîtî m bağlılık
beste beste, makam.
mzk/m 1. beste 2. sayıklama
beste (i) rd bağlı
beste (ii) m 1. yatak, akak, mecra (ırmak, çaydere gibi suların içinde aktıkları yer) 2. küçük dere
beste çêkirin l/gh bestelemek, beste yakmak
beste yapmak, bestelemek
beste hatin ristin l/tb bestelenmek
beste kirin beste bağlamak
beste ristin l/gh bestelemek
beste bağlamak
besteçêkirin m besteleme, beste yakma
bestedewlet m tampon devlet, ara devlet
besteherêm m ara bölge, tampon bölge
bestek m 1. parsel (bahçelerde) 2. paket 3. dink * bestekê nivînan li rastê bû yatak dinkleri ortalıktaydı
bestek (i) m yatak, akak, mecra (ırmak, çaydere gibi suların içinde aktıkları yer)
bestek (iii) rz/m bağlaç
bestek çêkirin paket yapmak.
bestek kirin 1) paket etmek, paketlemek 2) dink yapmak
bestekar bestekâr.
nd/nt besteci, bestekâr, kompozitör
bestekarî m bestecilik, bestekârlık, kompozitörlük
bestekirî rd besteli, bestelenmiş olan
bestekirin m besteleme
bestekkirin m paketleme
bestekûr rd yataklı (yatağı derin ırmak vb.)
bestelek m buzul
bestenî dondurma.
m dondurma * li pastexaneyê her yek ji me hebek bestenî xwar pastanede birer dondurma yedik
bestenîfroş nd/nt dondurmacı (satan kimse)
bestenîfroşî m dondurmacılık
bestenîgar mzk bestenigar (bir müzik makamı)
bestenîvan nd/nt dondurmacı
bestenîvanî m dondurmacılık
bestenîya ji to kaymaklı dondurma
bester m 1. dondurucu 2. soğutucu
bestêr m ocakta sac ekmeğini kızartmak için ekmek yaslatılan yassı taş
besteristin m besteleme
besterobar nehir yatağı.
erd/m yatak, akak, mecra, nehir yatağı (ırmak, çay, dere gibi suların içinde aktıkları yer)
bestewîn kır yaşamını anlatan yazı.
bestî (i) n erkek keklik
bestî (ii) rd bağlı, bağlanmış olan
bestî bûn l/gh bağlı olmak
bestîbûn m bağlı olma
bestik dere kolları, ufak çakıl taşları.
m 1. yaka, yakalık 2. elbise * bestikeke nû jê re nehatiye kirîn yeni bir elbise ona alınmamış
bestik (i) m küçük dere
bestika pehn geniş yaka
bestikpehn rd geniş yakalı
bestin su veya yolun önünü kesmek.
bestîn (i) m bağlanma
l/ngh bağlanmak
bestîn (ii) m donma
l/ngh donmak
bestîner (i) rd bağlayıcı
bestîner (ii) rd dondurucu
bestîq bnr bastêq
bestir dokuma kumaş, tekstil.
m 1. dokuma, bez (tezgahta dokunarak elde edilen kumaş) 2. yaygı
bestlêhatin m esinlenme
bestok m kötü yollu kadın
bestrobar m akak, yatak, mecra
best îlham -best lê rabûn îlham lê peyde bûn
(navdêr, mê) devera ku pirr kevir lê hene, dera kevirîn, deşt, berrî, berav, berçem, berderya, cihê bixîz yê ber avekê, gelî, dol, newal, nihal, cihê nizm yê navbera du çiyayan yan girikan, cîyê rast, meydan, seha.Top li bestê dihê leyistin.
Bide ber: beste beşt.
: bestî. Biwêj: best li yekî rabûn
best dan (lêker) îlham dan.
ji: best + dan
bestandî (rengdêr) bestî, dabestî, vebestî.
ji: bestandin +
bestandin (lêker) girtin, dadan, bestin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: به‌ستاندن
bestandin/dibestîne/bibestîne girtin, dadan
beste (rengdêr) (navdêr, mê) girêdayî, asêkirî, qepatkirî, kompozisyon.
Herwiha: peste (kompozisyon).
Bide ber: best. Têkilî: bestin, bestî.
ji: ji farisî بسته (beste, bestê: girêdayî) ji بستن (besten: girê dan, bestin, asê kirin).
Bikaranîn: Lêker: beste kirin. Navdêr: bestekirin Rengdêr: bestekirî
beste çêkirin (lêker)awaz danîn, beste ristin.
ji: beste + çêkirin
beste kirin (lêker)(Binihêre:) beste
besteçêkirin (navdêr, mê) besteristin, awazdanîn.
ji: beste +çêkirin
bestek (navdêr, mê) pivdank, qeft, perçe erd, zevî.
Bikaranîn: Lêker: bestek kirin. Navdêr: bestekkirin Rengdêr: bestekkirî
bestek çêkirin (lêker)(Binihêre:) bestek
bestek kirin (lêker)(Binihêre:) bestek
bestekarî (navdêr, mê) awazdanerî, awazsazî, kompozîtorî.
ji: beste +-karî
bestekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye beste kirin
bestekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) beste
bestekkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bestek kirin
bestekkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bestek
bestel (navdêr, mê) tabû, tişta/ê ku şerm e yan qedexe ye ku bêt baskirin.
Herwiha: bestell.
ji wêjeyê: Carê meseley nîştimanî û neteweyî le lay ew hizbe awête bûwe (têkelbûn) legell ayîn da, înca her le seretay hatine ser hukmîyanewe le dewrî pêşûyan da, bestellekî (tabû) nawhênanî Kurdistan û çareserkirdinî meseley kurdîyan şikand.(Erselan Bayîz: Siyasetî DTP û serincêk, Nefel.com, 9/2007)
bestelek (navdêr, mê) qeşayî.
ji: bestel +-ek
bestene (Zazaki) (lêker) bestin
bestenî şirîniya ku bi şîr, şekir û fêkiyan tê çêkirin û bi sarî tê xwarin
(navdêr, mê) xwarinek şirîn e ji qeymaxî û hêkan û hin fêkiyan tê çêkirin û têt qerrisandin.
Hevwate: befirşîr berfeşîr qerrîmok qeşamok mot dondirme.
ji: ji farisî بستنی (bestenî) ji بستن (besten) ku hevreha bestin ya kurdî ye lê yek ji maneyên wê tezandin, cemidandin, qerrisandin e..
: bestenîçêker bestenîfiroş bestenîfiroşî bestenîkirr bestenîstîn
bestenîfiroş (navdêr, mê) kesê/a bestenîyan difroşe.
ji: bestenî + -firoş
bestenîfiroşî (navdêr, mê) karê bestenîfiroşiyê.
ji: bestenîfiroş + -î
bester (navdêr, nêr) sîsem, mobîlyaya textîn yan madenî yê ku doşek li ser tê bicihkirin û mirov li ser dinive.
Hevwate: lat , nivîn, text.
Herwiha: qerawêl bend
besterobar (navdêr, mê) hişkayîyê ber lêva rûbarî, best
bestevîn (rengdêr) seqayekê evînî dilveker, sermest
bestî (rengdêr) girtî, gîrêdayî, berbend, asê, cihê best lê heye, mîna bestê, besteyî, wek besteyan, qeşa, cemed, qeşa, cemed, qerrise, sehol, bûz, ava yan berfa ji ber sarmayê req bûye..
ji: Bi wateya girtî ji bestin, bi maneya wek bestê ji best.
Bikaranîn: Lêker: bestî bûn, bestî kirin. Navdêr: bestîbûn, bestîkirin Rengdêr: bestîbûyî, bestîkirî
bestî bûn (lêker)(Binihêre:) bestî
bestî kirin (lêker)(Binihêre:) bestî
bestîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bestî
bestîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bestî
bestik (navdêr) , yaqa.
: bestika cakêt, bestika gomlek
bestîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bestî kirin
bestîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bestî
bestîn (lêker)hilbestîn, mehkem kirin, şidandin. Tewîn: -best-.
ji: best +-în
bestin (lêker)(navdêr, mê) girtin, girê dan, asê kirin: Devê çewalî best. bes kirin, hew kirin, êdî nekirin, li dar xistin, meşandin, bi rê ve birin: Semînar kengî hat bestin?. Tewîn: Lêker: -bes-.
ji: Têkildarî bend, Proto-hindûewropî: bhendh- (bestin, girê dan) Proto-aryayî bend- (bestin) Avestayî: bend- (bestin) Farisiya Kevin: bend- (bestin) Pûnjabî: bnd- (bestin) Middle Persian: bnd- (bestin) Sogdî: bynt- (bestin) Farisî: besten/bend- (bestin) Belûçî: best-/bend- (bestin) Kurdî: bestin/bend- (bestin) Osetî: best/bēddyn (bestin) Hewramî: bestay/bes- (bestin) ...Zazakî: besten/best-) (bestin) ir Sanskrîtî: bandh (bestin) Yewnanî: peisma (---) Almanî: binden (bestin) Înglîzî: bind (bestin) ...Çavkanî: Cheung p.6, Watkins p.10 Hevreh: bend.
: agirbest bestî
bestin/dibeste/bibeste 1. cebirîn 2. zeliqîn
bestinî (navdêr, mê) pêgirek, yekgirtinî.
ji: bestin +-î
bestir 1. raxistina nava malê, ferş 2. mitêl
kom, forma komparatîvî ji rengdêr bes
bestiş (Zazaki) bestin, girêdan
bestiyayîş (Zazaki) (navdêr) bestîn, hatin girêdan
bestseller (rengdêr) (navdêr, mê). Xwendin: bêstsêlir, bestseler, berhemên ku pirr tên firotin (bi taybetî pirtûk), kesa/ê ku berhemên wî gelek tên firotin.
ji wêjeyê: Kitêba Ehmedê Xanî Mem û Zîn li Kurdistanê û Tirkiyeyê bû bestseller..
ji: ji inglizî bestseller ji best (baştirîn, herî baş) + seller (-firoş, firoşkar)
best herî baş
herî baş
best m. joy, glee, relish
f. plain
beste (f.) rale, melody
bestekar (n.) composer
bestand zexîre
zimêr
beständig qe
beständigkeit eks
bestandteil hêman
şengist
bestätigen testîq bûn
bestätigung destûrname
beste herî baş
bestechung baxşîş
bestechungsgeld bertîl
bestehen berdewam bûn
sepandin
bestehung bertîl
besteigen hilkişîn
siwarbûn
bestellen teme kirin
wesandin
wesandin
xwastin
bestickter schulterriemen rext
bestimmend diyarker
bestimmt bêguman
bêşik
serast
serrast
teqez
terxam
tirxam
bestimmung doz
bestrafen ceza kirin
êşandin <êşîn>
sezakirin
sizadan
bestreben hewas
hewes
bestrebt tengezar
bestreiten inkar kirin
înkar kirin
bestreuen wer kirin
werkirin
bestürmen rikêv kirin
bestürzen şaş kirin
best Begeisterung
Enthusiasmus
flache Stelle
flacher weiter Platz
Flussarm
Garten
Inspiration
Platz
sandige Stelle nach Rückzug des Wassers
sandiger Platz, der nach dem Abfließen des Wassers entsteht
Weinberg
bestenî Eis
Speiseeis
bestik flacher weiter Platz
Flussarm
sandige Stelle nach Rückzug des Wassers
bestîn (dibestîne verbinden
bestlêrabûn inspiriert werden
best m. lay, viyasa, la n.
m. peyxame m., xodezame., îlhame m.
n. mundî, sirît, kêran (dês de) n.
n. tare, martage, martaqe, mertage, mirdaqe, mîrdaqe m.
bestandin lg. . gire dayene, bestnayene
m. giredayis, bestnayis n.
m. îlhaq, bestnayis, serkerdis n.
lg. îlhaq kerdene, bestnayene
beste m. muz. beste, awaze, besta m.
beste çêkirin lg. . besta virastene
beste kirin lg. bestnayene, beste kerdene
besteçêkirin m. bestavirastis n.
bestek m. pakête, bestike, pêçeke m.
bestek kirin lg. . pakêt kerdene, bestik kerdene, pakêtnayene, bestiknayene
bestekar m/. bestekar, awazsaz, kompîzotor, bestakar n.
bestekarî m. bestekarîye, awazsazîye, bestekarênî m.
bestekirî rd. bestekerde, besteyin
bestekirin m. bestnayis, bestekerdis n.
bestekkirin m. pakêtkerdis, bestikkerdis, pakêtnayis, bestiknayis n. *dan bestekkirin il b. dayene pakêtkerdene, dayene bestikkerdene. *hatin bestekkirin llb. pakêt kerîyene, bestik kerîyene, ameyene pakêtkerdene, ameyene bestikkerdene
bestelek rd. qesayî, cemedî
bestenî m. qesa, qeresok, ays, qerese, dondirme m.
bestenîfiros rd. qesarotox, qeresrotox, aysrotox, dondirmerotox
bestenîvan m/. qesarî, qeresokrî, aysrî, dondirmerî, qeresokwan, qesawan n.
bestenîvanî m. qesarîyîye, qesawanîye, qeresokrîyîye, ayscîyênî, dondirmecîyênî, qeresokwanîye, qeresokrîyênî m.
besterobar n. robargah, bareyê robarî, awragah, mexelê robarî n.
bestewîn m. îdîle m.
bestî m. cog. aldak, kere n.
rd. beste, giredaye, pabeste, pirabeste, pabende
bestik m. lay, viyasa, la n.
m. vile, vilik, ustirk, yaxe n.
bestin lg. bestnayene, gire dayene
bestir n. qûmas, qûmas m.
best (n) bakınız: beste (m)
besta beste
(m) beste
beste (m) kulaç
bestekar bestekar
kompozitor
-e, besteci, bestekâr, kompozitör
bestene 1)bağlamak 2)kuşanmak (kuşak, fişeklik vb. için) 2)dama ve “tirêz” oyunlarında rakip oyuncuya oynama (taşını sürme) imkanı bırakmamak, bağlanmış duruma getirmek
besteyîş (n) bakınız: bestîyayîş (n)
besti (m) bakınız: beste (m)
bestiş (n) 1)bağlama 2)kuşanma (kuşak, fişeklik vb. içi (n)
bestîyayene oluşmak Hewr bestîyayo. (Bulut oluşmuş.)
bestîyayîş (n) oluşma, oluşum
bestox bağlaç
(n) bağlaç
beste besta (m)
bestekar bestekar, -e; kompozîtor, -e
beste pûte, giringî, watedarî
bestin girtin, bestin
li dar xistin
besto heywan, ajel, candar. hejma besto heywanên malî
heywan
candar
ajel