Encamên lêgerînê
berpişt korse.
berpişt (i) m bel dolağı, belbağı
berpişt (ii) erd/m 1. dağ eteği 2. yamaç, tepeye yakın yükselti
berpiştî n eyer altı çulluk
berpiştik m bel bağı, bele dolama ipi
berpişt şala navê
şala navê