Encamên lêgerînê
berkenî m gülümseme
berkenî bûn l/ngh gülümsemek
berkenî kirin l/gh gülümsetmek
berkenîbûn m gülümseme
berkenîbûyîn m gülümseyiş
berkenîkirin m gülümsetme