Encamên lêgerînê
beriya nîvro n. danê sodirî n., verê tastere n., verê perojî n. , verê nêmroje n., verê dihîre n., hela sibayî m., cemê sodirî n., hela nimajî m., hela sewrayî m., danê sewdirî n. , cemê sibayî n., cemê sodirî n., cemê sibayî n., nêmroje ra ver n.r perojî ra ravê n.