Encamên lêgerînê
berhem eser, ürün.
m 1. ürün, semere 2. kîm ürün (türlü endüstrü alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey) 3. eser, yapıt(bir kimsenin emek sonucu ortaya çıkardığı şey) 4. eser, yapıt (sanatçının ortaya çıkardığı ürün) * berhemên bijartî yên Cegerxwîn Cegerxwin’ın seçilmiş eserleri
berhema neftê (an jî petrolê) petrol ürünü
berhema şanoyê tiyatro eseri
berhember nd karşılık
berhembexş m 1. ürün (bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey 2. rd netice veren 3. verimli
berhembêz m kucaklama
berhembêz kirin l/gh kucaklamak, iyi ve kalpten karşılamak
berhembêzkirin m kucaklama
berhemdanî m 1. verimlilik 2. üretkenlik,
berhemdar rd 1. ürünlü 2. verimli 3. üretken
berhemdarî m 1. verimlilik 2. üretkenlik
berhemdarî bûn l/ngh verimlileşmek
berhemdarî kirin l/gh verimlileştirmek
berhemdarîbûn m verimlileşme
berhemdarîkirin m verimlileştirme
berhemdayî rd eser vermiş olan kimse
berhemdêr rd/nd 1. üretici (üretimle uğraşan kimse) 2. üretici (üretimi sağlayan, üretimle ilgili) 3. üretken
berhemdêrî m 1. üreticilik 2. üretkenlik
berhemeke nemir afirandin (an jî çêkirin) şaheser yaratmak
berhemên kevnare (an jî entîke) eski eserler
berhemên nivîskî yazılı eserler, müellefat
berhemên talî yan ürünler
berhemend rd bağışedici, ihsan eden
berhemendî m mevhibe, bağış, ihsan
berhemhênan m yapım, prodüksiyon
berhemhêner nd/nt 1. üretimci, üretmen 2. üretici, yetiştirici 3. yapımcı, prodüktör
berhemhênerî m 1. üretimcilik, üretmenlik 2. üreticilik, yetiştiricilik 3. yapımcılık, prodüktörlük
berhemîn büyütme sıfatı.
berhemînan bz/m yatırım, envestisman
berhemkar nd/nt yatırımcı
berhemkarî m yatırımcılık
berhem 1. eser 2. adan 3. xebat
(navdêr) ber, eser, encama karekî, tişta/ê hatiye çêkirin yan çêbûye: Îsal zeviyên me berhemek baş daye. Ev CD sêyem berhema hunermendê ye. pirtûk.
ji: ber- + hem.
Bikaranîn: Lêker: berhem dan. Navdêr: berhemdan Rengdêr: berhemdayî.
: bêberhem, bêberhemî, bêberhemîtî, bêberhemtî, biberhem, biberhemî, biberhemîtî, biberhemtî, berhemdar, berhemdarî, berhemdarîtî, berhemdartî, berhemder, berhemderî, berhemderîtî, berhemdertî, berhemdêr, berhemdêrî, berhemdêrîtî, berhemdêrtî, berhemî
berhem dan (lêker)(Binihêre:) berhem
berhem kirin (lêker)(Binihêre:) berhem
berhembar (rengdêr) berbar.
ji: berhem +-bar
berhemberbûn (navdêr, mê) keftin hember yek, rûbirûbûn
berhemberkirin (navdêr) anîn hember yek, ketin bersingê hev, rûbirûkirin
berhemdan (navdêr, mê) (Binihêre:) berhem
berhemdar 1. biadan 2. xebatkarê ji bo kedekê
biadan , xebatkarê ji bo kedekê.
Bikaranîn: Navdêr: berhemdarbûn
berhemdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) berhemdar
berhemdarî (navdêr, mê) bereket, zêdehî, mişetî, gelekî, zafî, adanî, berdarî, deramet, gumrehî, boşahî, gurrahî, kesafet, feyîz, feyezan: bereket ketinê (zêde bûn), feyezan, gurrbûn.
Herwiha: berhemdarîtî berhemdartî berhemdêrî berhemdêrîtî berhemdêrtî.
ji: berhemdar + -î
berhemdayî (rengdêr) (Binihêre:) berhem
berhemder (navdêr, mê) mistehsîl, berîner, berhemdar, produktîv
berhemdêr (navdêr, mê) hilberîner, berhêner, mustehsîl, berdar.
ji: berhem +-dêr
berhemderî (navdêr, mê) berhemdarî, berhemdarbûn, beberhembûn.
ji: berhem +-derî
berhemî (navdêr, mê) rewşa berhembûnê.
ji: berhem + -î
berhemîkirin (navdêr, mê) ber, berhemikirin.
ji: berhemî +kirin
berhemxwer (navdêr, mê) berxwer, berxor, mistehlîk, bikarber, dikarker.
ji: berhem +-xwer
berhem product; produce; (berhemên hunerî yan ronakbîrî) work, artistic or intellectual creation
m. product, literary work.
berhembar productive
berhemdar fruitful
berhemên weşandî published works
berhem m. esere, aferneke, vergure, berheme m.
m. ber, mahsul n.
berhemaneftê n. berêneftî n.
berhemdar rd. berin
berhemdêr m/n. mustehsîl, bernayox, berdenayox n.
berhemîn m. têvernayis, qiyaskerdis, pêvernayis n.
berhem (n) ürün
berhem ardene üretmek
berhemardiş (n) üretim, üretme