Encamên lêgerînê
berfireh rd 1. yaygın 2. geniş (kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan) * peyveke ku wateya wê berfireh e geniş anlamlı bir kelime 3. kapsamlı * xebateke berfireh kapsamlı bir çalışma 4. geniş, detaylı
berfireh bûn l/ngh 1. yayılmak, dallanmak 2. genişlemek 3. kapsamlı hale gelmek
berfireh kirin l/gh 1. yaygınlaştırmak 2. genişletmek 3. genişletmek, derinleştirmek (detaylıca ele almak, derinliğine incelemek) 4. kapsamlı hale getirmek
berfirehbûn m 1. yayılma, dallanma 2. genişleme 3. kapsamlı hale gelme
berfirehbûna wateyî rz anlam genişlemesi
berfirehbûyîn m 1. yayılış, dallanış 2. genişleyiş 3. kapsamlı hale geliş (veya gelme)
berfirehî rd/h 1. etraflı 2. kapsamlı 3. genişçe, detaylıca 4. m kapsam 6. man/m kapsam, kaplam 7. iyi gün (kötü, dar gün karşıtı)
berfirehkirin m 1. yaygınlaştırma 2. genişletme 3. genişletme, derinleştirme (detaylıca ele alma, derinliğine inceleme) 4. kapsamlı hale getirme
berfirehvan rd/sos 1. çoğulcu (çoğulculukla ilgili olan) 2. nd/rd çoğulcu (çoğulculuk yanlısı olan kimse)
berfirehvanî sos/m çoğulculuk
berfireh 1. çarmedor 2. bi dorfirehî
berfirehbûn (navdêr, mê) cih fireh û mişebûn
berfirehî (navdêr, mê) firehî, berfirebûn.
Herwiha: berferehî berferehîtî berferehtî berferhetî berferheyî berfirehîtî berfirehtî berfirhetî berfirheyî berfrehî berfrehîtî berfrehtî.
ji: berfire + -hî yan berfireh + -î
berfirehkirî (rengdêr) hatî berffireh kirin, mezinkirî, mala berfirehkirî, cihê berfirehkirî
berfirehkirin (navdêr)mezin û fireh kirin
berfireh (adj.) roomy
berfireh prevalent, common, broad
berfireh rd. verhîra, fera
berfireh bûn lng. . verhîra bîyene, fera bîyene
berfireh kirin lg. . verhîra kerdene, verehîra kerdene
berfirehbûn m. verhîrabîyayis, ferabîyayis n.
berfirehî rd. durûhîra, dorhîra, hîra hîra, kitekit.
berfirehkirin m. verhîrakerdis n.