Encamên lêgerînê
bereket adan.
1. adanî, deramet, bereket 2. baş bû ku *bereket versin ki o buradaydı baş bû ki ew, li virê bû h 3. rehm, baran *bereket yağıyor rehm dibare
bereket ki (veya bereket versin ki) baş bû ku, şikur ji Xwedê re, axiş
bereket ver­sin Xwedê bereketa xwe bikê (gava yek pe­re ji kesekî distîne dibêje)
bereketlenmek bi adan bûn
zêde bûn, boş bûn, pir bûn, zehf bûn, bibereket bûn
zêde bûn l/ngh, boş bûn l/ngh, pir bûn l/ngh, zehf bûn l/ngh, bibereket bûn l/bw
bereketli biadan.
bideramet, derematdar, bibereket
bereketli ola! bereketa Xwedê tê de be, Xwedê zêde bike, piyê Xocê Xizir lê be (ji kesê gava ku nan dixwe an jî debra xwe hiltîne tê gotin)
bereketlilik derametdarî, bibereketî
derametdarî, bibereketî m
bereketsiz bêadan.
bêderamet, bêbereket
bêderamet, bêbereket rd
bereketsizlik bêadanî.
bêderametî, bêbereketî
bêderametî, bêbereketî m
berek n 1. yön, istikamet * bereka ters ters yön 2. mat doğrultu 3. cephe (ekin biçilince rencberin yüzünün baktığı yön)
m testere
berek dan (...) yön vermek, yöneltmek
bereka biniyan kıl testere
bereka navber erd/nd ara yön
bereka sereke erd/nd ana yön
bereka ters ters yön
bereka ziravik kıl testere
berekanî m karşılaştırma, kıyas
berekanî (i) m sapan, taş sapanı
berekanî kirin karşılaştırmak, kıyaslamak
berekar nd/nt savunucu, savunmacı
berekarî m savunuculuk, savunmacılık
bereke m yeni olgunlaşmış ürün ya da meyve
bereket m bereket
bereket lê be kesenize bereket
bereketa xelîl İbrahîm tê de be Allah Halil İbrahim bereketi versin
bereketa xizir ketin (...) Xızır’ın bereketi girmek
bereketa xwedê di emrê te (an jî we) de be ömrüne bereket
bereketa xwedê tê de be 1) Allah (bin bir) bereket versin 2) bereketli ola! (yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devşirenlere iyi dilek sözü olar söylenir)
bereketdar rd bereketli
bereketî rd yakışıklı
berekocelî nd düğünde atılan nida
bereks n karşıt
berek (Zazaki) derik, deriyê piçuk
berekat serenav, nêr, navek zelaman e.
Têkildar: bereket
bereket (navdêr, mê) zêdehî, mişetî, gelekî, zafî, adanî, berdarî, deramet, gumrehî, boşahî, berhemdarî, gurahî, kesafet, feyîz, feyezan: bereket ketinê (zêde bûn).
ji: ji erebî بركة (bereket: bereket) jiarami ברכא (biraka: 1. bereket 2. nivêja/duaya li ser çokan) jiibrani ברכה (birakah) ji ברך (berek: çok), hevreha akadî birku (çok).
: bêbereket, bêbereketî, bibereket, bereketdar, bereketî
bereket jê dûr ketin (biwêj) di nav helwestên nebaş de bûn. bawer im ku pişti wan kirinên wî, bereket ji berê zêde-tirji robar dûr ketiye.
bereket li emir ketin (biwêj) emir dirêj bûn lawo bereket li entrê te bikeve, tu nebûyayî, niha ez li wê holê mabûm. (dia) .
bereketa dêw, (dew) di destê diya min de ye (biwêj) merîfet û huner a pêkaniyan e. qet bila kes avê li ber hêlikê xwe wer nede, bereketa dêw di destê diya min de ye.
bereketa îbrahîm xelîlulah li ser ... bûn (biwêj) ji bo zêdehî û şêkirandinê dna kirin. me têr xwar, bereketa îbrahîm xelîlulah li ser sifra we be.
bereketdar (rengdêr) bizêdehî, bimişetî, bigelekî, bizafî, biadanî, biberdarî, bideramet, bigumrehî, biboşahî, biberhemdarî, bigurahî, bikesafet, bifeyîz.
ji: bereket + -dar.
: bereketdarî bereketdarîtî bereketdartî
bereketdarî (navdêr, mê) rewşa bereketdarbûnê.
ji: bereketdar + -î
bereketî (navdêr, mê) rewşa bereketbûnê.
ji: bereket + -î
bereket abundance; fertility
m. Blessing
berek m. birek, destere, birik n.
n. het,îstîqamet, hêm,cahet n.
bereka sereke n. bingehetî, hetên bingehênîz/ /.
berekanavbe m. mîyanhetî, hetên mîyanênî zh.
bereket m. hîr, bereket, bolîye, gurîye, feyz, bolênî n.
bereket lê be! b. bereket dbo!