Encamên lêgerînê
beredayî nd/nt 1. serseri, başıboş, berduş (kimse) 2. döküntü, değersiz, aşağılık, beş paralık (bayağı, ayak takımında olan) 3. göbel, başıboş çocuk 4. avare, aylak, işsiz güçsüz, kaldırım mühendisi 3.rd değersiz, işe yaramaz, yaramaz 4. boş (verimsiz) * em çi bikin jî dîsa beredayî ye ne yapsak yine boştur 5.rd boş, saçma, vahi, abes, absurd, boş fasarya, havadan, değersiz, entipüften * gotinên beredayî havadan sözler * gotinên beredayî saçma sözler * ev nîgaşeke beredayî ye bu vahi bir hayal * tu çima bi van tiştên beredayî mijûl dibî? bu abes şeylerlen niye uğraşıyorsun? 6. hoppa (ağırbaşlı olmayan kadın) 7.rd salma (başıboş gezen hayvan) 7. çarçur * beredayî xerc kirin çarçur etmek 8. boş, boşuna, nafile, haybe * qarewera te beredayî ye bağırıp çağırman nafile 9. boku bokuna, boşu boşuna, yok yere, pisi pisine
boş boş, aylak aylak
beredayî avêtin l/gh boşuna harcamak (para için)
beredayî axiftin (peyîvîn an jî xeber dan) boş konuşmak
beredayî bûn l/ngh 1. serseri olmak, başıboş olmak, aylak olmak 2. boş çıkmak (umduğu gibi gerçekleşmemek, sonuç vermemek) * ew qas keft û lefta min beredayî bû, ketin hundir onca didinme boş çıktı, içeri girdiler * ev serê çend rojan e digerim, min serî li çend cihan jî da, lê beredayî bû birkaç gündür arıyorum, birkaç yerlere başvurdum, boş çıktı 3. havada kalmak (bir iddia dayanaksız olduğunda kanıtlanmamak)
beredayî çûn l/ngh 1. boşa gitmek, güme gitmek, heba olmak * ew qas keda min tevde beredayî çû bunca emeğim hep boşa gitti 2. boşa gitmek, öldürmek (zaman anlatan kelimelerlen) * îro roja me tev beredayî çû bütün bir günü öldürdük
beredayî gerîn l/ngh sürtmek (başı boş dolaşmak, yararsız dolaşmak) * beredayî li kuçeyan digere sokaklarda sürtüyor
salma gezmek (yek)
beredayî kirin l/gh 1. başıboş bırakmak 2. salmak (hayvan vb. için)
(birini) başıboş bırakmak
beredayî li pey (tiştekî) gerîn başında kavak yeli esmek (gerçekleşmeyecek şeyler düşünerek vakit geçirmek) (yek)
beredayî man (biri) başıboş kalmak
beredayî pûş kutan havaya pala (veya kılıç) salamak
beredayî xeber dan gaf yapmak
beredayî xebitîn boşuna çalışmak
beredayî xerc kirin çarçur etmek
beredayîbûn m 1. serseri olma, başıboş olma, aylak olma 2. boş çıkma (umduğu gibi gerçekleşmeme, sonuç vermeme) 3. havada kalma (bir iddia dayanaksız olduğunda kanıtlanmama)
beredayîçûn m boşa gitme, güme gitme, heba olma
beredayîgerîn m ürtmek (başı boş dolaşma, yararsız dolaşma)
beredayîkirin m 1. başıboş bırakma 2. salma (hayvan vb. için)
beredayîtî m 1. serserilik, başıboşluk, berduşluk 2. aylaklık 3. değersizlik, işe yaramazlık 4. saçmalık
beredayîtî kirin l/gh aylaklık etmek
beredayîtîkirin m aylaklık etme
beredayîya kuçeyan kaldırım süpürgesi (veya yosması)
beredayî 1. bêxwedî 2. berbisk serbest 3. bêkêr 4. beytu
(rengdêr) bêkêr, bêwec, berbad, berdîberedayî, tişta ku bi kêrî tiştî nayê, qet ne hêja, betal, pûç, xirab, nebaş, bêmifa, xirabe, terabe, tarûmar, wêran, kembax, xopan, dêris, perîşan, şerpeze, belingaz, reben, rezîl, riswa, herrimî, heram, pîs, kirêt, bêxêr, bêfêde, kêrnehatî.
Bide ber: berdayî.
ji wêjeyê: We go Lindsay Lohan? Ewa berdîberdayî? Wîîîî, keçê porkurê ma ne bi kêrî pîvazekê nayê wey! Ê qey xelk kor û hitim bûne bavo, hayhooo!(Lotikxane.com, 5/2007).
ji: berdan.
Bikaranîn: Lêker: beredayî bûn, beredayî kirin, beredayî çûn. Navdêr: beredayîbûn, beredayîkirin, beredayîçûn Rengdêr: beredayîbûyî, beredayîkirî.
: beredayîtî
beredayî berdan (biwêj) serbest berdan. bêserî berdan. na ne wisa ye, zekî êdî ew beredayî berdaye.
beredayî bûn (lêker)(Binihêre:) beredayî
beredayî çûn (lêker)(Binihêre:) beredayî
beredayî gerîn (biwêj) bêkar û bêemel bûn, teralî kirin. ne mal e, ne hal e, amedê xalid henta ji xwe re beredayî beredayî li van kuçeyan digere.
beredayî kirin (lêker)(Binihêre:) beredayî
beredayî man (lêker)serber­dayî man.
ji: beredayî + man
beredayîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) beredayî
beredayîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) beredayî
beredayîçûn (navdêr, mê) (Binihêre:) beredayî
beredayîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye beredayî kirin
beredayîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) beredayî
beredayîtî (navdêr, mê) rewşa beredayîbûnê, zolikî, derbiderî, tolazî, serserî, sûtalî, belaş bûn.
ji: beredayî + -î.
Bikaranîn: Lêker: beredayîtî kirin. Navdêr: beredayîtîkirin
beredayîtî kirin (lêker)(Binihêre:) beredayîtî
beredayîtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) beredayîtî
beredayî idle, vagrant, do-nothing, runabout
idle, vagrant
(adj.) indifferent, forsaken, neglected
beredayî rd. gewende, berdos, aware, gêrende, betal, sutal, abare, tiral, serburd, berdues
rd. beredayî, serserî, terkeser, dengeser, beredaye
beredayîtî m. gewendeyîye, berdosîye, sutalîye, betalîye, tiralîye, gewendênî, sutalênî, tiralênî m.
m. beredayîye, dengeserîye, beredayênî, serserîyîye, terkeserênî m.