Encamên lêgerînê
berdest hazır, el altında bulunan.
nd-e karşı, doğru, sularında (zaman anlatan kelimelerle birlikte)
m ele geçirme, yakalama
berdest (i) nd/nt 1. yardımcı, yamak, ayakçı, hizmetçi 2. rd (emre) amade 3. rd ast (birinin buyruğu altında olan görevli), emir kulu 4. rd (başkalarına) muhtaç 5. el altında mevcut olan, göz altında olan
berdest bûn l/ngh ele geçmek, yakalanmak
berdest kirin l/gh 1. ele geçirmek, yakalamak, derdest etmek 2. ele vermek 3. esir almak, tutsak almak, teslim almak
ele geçirmek, yakalamak, tutmak, derdest etmek
berdestar n el değirmeni taşı
berdestarî nd el değirmeniyle birşeyler öğütülürken söylenen türkü türü
berdestbûn m ele geçme, yakalanma
berdestbûyîn m ele geçme, yakalanış
berdeste nd/nt hizmetçi, hizmetkâr
berdestî m 1. yardımcılık, yamaklık 2. hizmetçilik 3. eldeki veriler 4. nd/nt ayakçı, ortalıkçı (ayak işlerinde kullanılan kimse) 5. nd/nt el ulağı, kalfa 6. evlâtlık (küçük yaştan beri eve alınıp yetiştirilen kimse) 7. hizmetli, müstahdem
berdestî sibehê nd sabaha karşı, sabah ezanından önce
sabaha doğru (veya sabaha karşı) * berdestî sibehê hatin cem me sabaha karşı bize geldiler
berdestîk nd/nt 1. yamak, yardımcı 2. ortalıkçı, ayakçı (ayak işlerine bakan kimse)
berdestik nd/nt 1. el ulağı, yamak, kalfa, çırak (dükkanda ayak işlerine bakan kimse) * berdestkê beqal bakkal çırağı 2. hizmetkâr, hizmetli, müstahdem
berdestîkî m 1. yamaklık, yardımcılık 2. ortalıkçılık
berdestikî m 1. el ulaklığı, kalfalık, yamaklık, çıraklık 2. hizmetkârlık, hizmetlilik, hademelik 3. çıraklık (çırağın yaptığı iş) 4. çıraklık (çırağa verilen ücret)
berdestikî kirin 1) çıraklık etmek, yamaklık etmek, kalfalık etmek 2) hizmetkârlık etmek
berdestîkîkirin yamaklık etmek
berdestikok nd/nt yardımcı, yamak
berdestikokî m yardımcılık, yamaklık
berdestîtî m 1. el ulağlığı, kalfalık 2. hademelik, hizmetkârlık
berdestk bnr berdestik
berdestkî bnr berdestikî
berdestkirin hiq/m 1. ele geçirme, yakalama, derdest etme 2. ele verme 3. esir alma, tutsak alma, teslim alma
berdestok nd/nt yardımcı, yamak
berdestokî m yardımcılık, yamaklık
berdest 1. hazir, amade 2. berhevkirî
rengdêr 1. amade amade, hazir, tişta/ê mirov dikare bi asanî xwe bigihîniyê û jê sûde wergire.
ji wêjeyê: Kurd jî ji her demê zêdetir niha hewceyî hînbûn û zanîna zimanê inglîzî ne. Lê mixabin heta niha ti kitêbek li ser rêzimana inglîzî bi kurmancî peyda nabe. Ya rasttir, niha rêzimana ti zimanekê din – ji bilî zimanê kurdî bi xwe – bi kurmancî ne berdest e..
Bide ber: bercest.
Bikaranîn: Lêker: berdest bûn, berdest kirin. Navdêr: berdestbûn, berdestkirin Rengdêr: berdestbûyî, berdestkirî.
ji: ber- + dest.
: berdestî
berdest bûn (lêker)(Binihêre:) berdest
berdest danîn (biwêj) tiştek ji bo ku dema lazim bibe, li cihekî nêzîk û kifş danîn. ji ber ku her tim lazim dibe, wî ferhenga kurdî-tirkî berdest datanî.
berdest kirin (lêker)(Binihêre:) berdest
berdestbûn (navdêr, mê) berhevbûn
berdestbûyî (rengdêr) (Binihêre:) berdest
berdestî kesê ku di xizmeta xelqê de kar dike
(navdêr, mê) mewcûdî, hazirî, amadeyî, berdestbûn, peydabûn.
Herwiha: berdestîtî.
ji: berdest + -î.
Bikaranîn: Lêker: berdestî kirin. Navdêr: berdestîkirin Rengdêr: berdestîkirî
berdestî kirin (lêker)(Binihêre:) berdestî
berdestîkî (navdêr, mê) şagirtî.
ji: berdestî +-kî
berdestîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye berdestî kirin
berdestîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) berdestî
berdestk (navdêr) alîkar, xizmetkar, xulam, noker, asîstan, sekreter, arîkar.
Herwiha: berdestik berdestî.
ji: ber- + dest + -k.
: berdestkî berdestkîtî
berdestkî (navdêr, mê) rewşa berdestkbûnê.
ji: berdestk + -î
berdestkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye berdest kirin
berdestkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) berdest
berdestname (navdêr, mê) rêbername, şîret, manûel, katalog, rêberk, kilavûz, pirtûka ku şîretên bikaranîna amûrekê yan tiştek din li ser hatine nivîsîn.
Herwiha: destname.
ji: berdest + -name
berdest (adj.) ready
servant
berdest Diener
Sklave
berdestî Anhänger
Untergebener
berdest rd. verdest, hêsîr
m. tepistis, pêgirewtis, derdest, verdest n.
berdest kirin lg. . verdest kerdene, derdest kerdene, tepistene, girewtene
berdestbûn verdest bîyene, derdest bîyene
berdestî m. verdestîye, verdestênî m.
m/n. xede m., xizmetdar, mustadem, odecî n.
berdestîtî m. xedemeyîye, xizmetdarîye, odecîyênî, xedemeyênî, berdestênî, mustademîye m.
berdestkirin m. verdestkerdis, derdestkerdis, tepistis, girewtis n. dayene berdest kirin llb. dayene verdestkerdene, dayene derdestkerdene, dayenegirewtene, dayenetepistene. *hatin berdestkirin ltb. verdest kerîyene, derdest kerîyene, ameyene verdestkerdene, ameyene derdestkerdene, gêrîyene, tepisîyene, ameyene tepistene