Encamên lêgerînê
beran ast/m Koç Burcu
zo/n koç
beran (ii) n asma ağaçlarının sırası
beran çû zozana, got ezê xwe qelew bikim, rabû her du storên xwe jî li ser danî Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
beran xwarin l/gh aşımlanmak
(koyun) koçla çiftleşmek
beranber rd 1. beraber, eşit (eşit bir şekilde) 2. karşılıklı, mütekabil * alîkariya beraber karşılıklı yardım 3. denk(aynı düzeyde) 4.m birebir takas 5.beraber, birlikte, bir arada, baş başa
beranber bûn l/ngh eşitlenmek
beranber kirin l/gh eşitlemek
beranberbûn m eşitlenme
beranberbûyîn m eşitleniş, eşitlenme
beranberdan m koç katımı, güz bayramı
beranbere berabere, eşit
beranbere man berabere kalmak
beranbere qedîn (an jî xelas bûn) berabere bitmek
beranberetî m beraberlik (baş başa kalma) * maç bi beranberetî bi encam bû maç beraberlikle sonuçlandı
beranberî m 1. eşitlik 2. birliktelik, beraberlik 3. karşılık 4. karşılıklı olma durumu 5. karşılama, tekabül
beranberî (tiştekî) bûn (bir şeye) tekabül etmek
beranberî hev bûn 1) eşit durumda olmak 2) atbaşı gitmek
beranberkirin m eşitleme
berandin m melletme
l/gh melletmek
berane rd koç burnu gibi * pozekî berane koç burnu gibi
beranê binûjik küçük boynuzlu koç
beranê çar gurçik yiğit
beranê kel damızlık koç
beranê kol boynuzsuz koç
beranê mêrxas koç yiğit
beranê qemer 1) koç (sağlıklı, gürbüz, genç erkek) 2. koç yiğit (yakışıklı, gürbüz delikanlı) 3. mec yiğit
beranê qert kart koç
beranê şer nd koçkar
koçkar
beranê tişt yiğit (kimse)
beranê tov tohumluk koç, damızlık koç
beranek ant/nd baş parmak
beranî (i) psî/m imgelem
beranî (ii) rd 1. gayrî menkul 2. kayıt ve kontrol dışı, karşılıksız şey
beranî (iii) rd yabanî
berano b aslanım!
beranweqf rd vakfa bağışlanan üzüm ağaçlarının dizisi
beranxwarin m aşım (koyunun koçla çiftleşmesi)
beran hevserê mihê*"berxên xelqê, ji merivan re nabin beran" -beranê bisko 1. beranê tovê 2. malê delaliyê 3. torinê êlê *"beranê bisko bûya, dê li nav pezê bavê bûya" -beranê şeran xurtê cengê -beran xwarin (ji bo mihê) pel û fehl xwarin
beranberdan dema serbestbûna têkiliya zayendî ji bo beranan
(navdêr, mê) (Binihêre:) beran
berandin (lêker)merandin, baqandin, kalandin, lîkandin, nalandin.
ji: ber +-andin
beranê bisko bûya dê di nav pezê bavo de bûya (biwêj) heke ya me bûya dê li ba me cih bigirta. dibêjin hunermend farisi dengzêrîn jî ji me ye, ez ji dibêjim, heke beranê bisko bûya dê di nav pezê bavo de buya.
beranê çargurçikî bûn (biwêj) ji bo pesndayînê tê bikaranîn. “ez beranê çar gurçik im. çiya mazî ber: ev peyv bi gelemperî di wateya berhemê de tê bikaranîn. lê di heman demê de di wateya kevir de jî tê xebitandin. di vir de di wateya kevir de ye.
beranê zivistanê, mîna ava pizdanê (biwêj) di werza zivistanê de geşbûn û şeka mêraniyê jî kêm dibe. beranê zivistanê, mîna ava pizdanê. bibore, lê vê zivistanê rewşa te jî hetna ketiye heman encamê.
beranek tiliya mezin
Tilîya destî ya serî
beranî (rengdêr) gelemperî, tebayî, zarekî, ne fermî, :;1 tilîya mezin ya destî, beranek
beranîn (lêker) xeyal kirin
beranxwarin (navdêr, mê) (Binihêre:) beran
beran (m.) ram
m. ram
m. ram
m. ram
beranek (f.) thumb
beranîn v.t. to imagine
v.t. to imagine
beran Schafbock
Widder
beranîn bemächtigen, sich ~
Besitz ergreifen
ergreifen
nehmen
beran m. ast. vosn, beran, zodyak n.
n. zoo. vosn, beran, vesn, baran, beron n.
beran hatin lng. . beran ameyene, vosn ameyene, kavir ameyis, bi beran bîyene, beran wastene
beran xwarin m. vosnwerdis, beranwerdis, vosndayis n.
beranber h. beramber, muteqabîl
beranber bûn lng. . beranber bîyene, juwane bîyene, têdust bîyene, fêndayewbînî bîyene, seyyewbînî bîyene, yewsenc bîyene
beranber kirin m. beranberkerdis, juwanekerdis, têdustkerdis, fêndayewbînîkerdis, seyyewbînîkerdis, yewsenckerdis n.
beranberbûn m. beranberbîyayis, juwanebîyayis, têdustbîyayis, fêndayewbînîbîyayis, seyyewbînîbîyayis, yewsencbîyayis n.
beranberdan m. beranverdayis, kelverdayis, vosnverdayis n.
lg. vosn verdayene, beran verdayene
beranberî m. teqabul n. , beranberîye m.
beranek n. ana. sertefe, engista pîle, bêgka pîle, engista girde m.
beranî rd. nêragozbar, malo merde, xeyrî menqul, nêvurnayox
beran koç
berano maz yaşlı koç
berano qert çok yaşlı olan koç