Encamên lêgerînê
berû bot/m 1. meşe, meşe palamudu (Quercus) 2. meşe (bu ağaçtan yapılmış olan)
berû (ii) m maske
berû ji darê ket, got devê kovikê çi fireh e kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş
berûber h kıyın kıyın
berûk (i) m bir karasaban parçası adı
berûk (ii) bnr berîk
berûk (iii) m göğüs (kadın)
berûk (iv) m peçe
berûle m taze küçük salatalık, turşuluk hıyar
berûpaş bnr berepaş
berûş bnr beroş
berûya malan nd yenilen palamut
berûya pezan nd yenilmeyen palamut
berûyet m kendini bir şeyden mahrum sayma
berû [I] masiyek e berû [II] darek e
berû da bizinc, dest avête qarçikê (biwêj) carinan ketina heyra hinek derfet û berjewendiyên piçûk, dibe sedema ziyanên mezin. beni da bizinê, dest avête qarçikê. mahar çi dizanîbû ku ji bo kêfa şeveki wê ew qas belayê bînin sêrê wî.
berû ji kovkê der e gotina pêşiyan berû dema ji kovika xwe derdikeve tiştekî çihê ye ne wekî kovika xwe ye, tiştên ku nû çêdibin ji yê kevn cûdatir e.herwiha zaro jî ji dê û bavê xwe cûda ne û tiştên nû difikirin û diparêzin ji ber wê yekê ye ku dibêjin law tim bavêxwe bi şûn de dihêle.wekî tê zanîn mirovên ku pîr dibin ji zarokên xwe re dibêjin zarokên zemane.hinek pîr jîdibêjin çima zarokên me wekî me nafikirin.lê berû ji kovikê der e.
berû zarê bizinê ye gotina pêşiyan bizin wekî xwe bi berûyê tîne zimên, kul û derdê bizinê ku berûyê bixwe, dema qala berûyê dibe bizin tê bîramirov. dîsa wekî tembûr zarê hunermend e, bi tembûra xwe xwe tîne zimên û tiştên di dilê xwe de dide fêmkirin.
berûk (navdêr, mê) gerî, enî, destpêk
berû m. baluye, sabelûye, belûye, balu, balîye, belî, belû, bualî, buelî m.
m. bot. dara mazêne, mazyêre, darbalîye, daro mazyer m.
berûbarûd m. lsk. cebilxane, cebxane, cebilxune n.
berûk m. rîpûse m.
m. qertî m., qefîle, qetîlpe, qartîme n.