Encamên lêgerînê
berî nîvro öğleden önce.
berî nîvro before noon
before noon
berî nîvro n. danê sodirî n.r verê tastere n.r verê perojî n.r verê nêmroje n.r verê dihîre n.r hela sibayî m.r cemê sodirî n.r hela nimajî m.r hela sewrayî m.r danê sewdirî n.r cemê sibayî n.r cemê sodirî n.r cemê sibayî n.r nêmroje ra ver n.r perojî ra ravê n.