Encamên lêgerînê
beneqot rd/h baş aşağı
beneqot bûn l/ngh baş aşağı olmak
beneqot kirin l/gh baş aşağı etmek
beneqotbûn m baş aşağı olma
beneqotkirin m baş aşağı etme