Encamên lêgerînê
bendûbar m disiplin
bendûbar kirin l/gh disipline etmek
bendûbarî m disiplinlik
bendûbarkar nd/nt disiplinci
bendûbarkarî m disiplincilik
bendûbarkirî rd disiplinli
bendûbarkirin m disipline etme