Encamên lêgerînê
bend (iii) m 1. bent, madde (yasa, sözleşme, antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm) 2. madde (sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri) * benda ferhengê ya zimên sözlüğün dil maddesi 3. paragraf (kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerinden her biri) 4. kısım (bir cinsten veya mesleklerden olanların tümü) * benda çaran a nivîsarê yazının dördüncü kısmı 5. makale