Encamên lêgerînê
belaya xwe tê dan 1) sözle sataşmak 2) lâf atmak* belaya xwe di jinan didin kadınlara lâf atıyorlar
1) (birine) çatmak, müsalat olmak, sataşmak 2) sulanmak, sarkıntılık etmek, askıntılı olmak * belaya xwe di keçikê daye kıza askıntı olmuş 3) tariz etmek, tarizde bulunmak, sataşmak 4) uğraşmak(birine kötü davranmak) * îş û karê wan ew e bela xwe di bavê min didin işleri güçleri babamla uğraşmak 5) takılmak (kızdırmak, üzmek amacıyla sözle birine takılmak) 6) belâsını bulaştırmak, dokunmak (tedirgin etmek, sataşmak) (bi gotinan)