Encamên lêgerînê
behitî rd 1. şaşkın, şaşa kalmış, hayrette bırakılmış olan 2. afallaşmış olan 3.m gariplik, tuhaflık
behitî bûn l/ngh şaşkınlaşmak
behitî man l/ngh şaşılmak, şaşa kalmak, kala kalmak * tiştên ku mirov jê behitî dimîne dike şaşılacak şeyler yapıyor
şaşa kalmak, şaşırıp kalmak, kalakalmak
behitîbûn m şaşkınlaşma
behitîbûyîn m şaşkınlaşma
behitîhişt rd şaşırtıcı
behitîman m şaşılma, kalakalma
behitîmayîn m şaşakalma, şaşılma
behitîn m 1. şaşalama, şaşırma, şaşakalma, şaşıp kalma, hayrette (veya hayretler içinde) kalma (ne yapmak gerektiğini bilememe, nasıl davranacağını kestirememe, hayret etme) 2. şaşırma, şaşkınlaşma, şaşma, afallama, afallaşma, tuhaflaşmak 3. bozuntuya uğrama
l/ngh 1. şaşalamak, şaşırmak, şaşakalmak, şaşıp kalmak, hayrette (veya hayretler içinde) kalmak (ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, hayret etmek) * gava ez dîtim behitî beni görünce şaşırdı * ez jî behitîm bê ez dê çawa ji vî tiştî xelas bibim bundan nasıl kurtulacağımı ben de şaşırdım 2. şaşırmak, şaşkınlaşmak, şaşmak, afallamak, afallaşmak, tuhaflaşmak 3. bozuntuya uğramak
behitîtî m şaşkınlık
behitî (rengdêr) mirovê behitî, :ango mirovê pir tirsonek ji tirsan da reng zer û pêtî di bit yan ji egera mizgînîyeka nexwe pêtî dibe , :eve çi zelamekê behitî ye!.
Bikaranîn: Lêker: behitî bûn, behitî kirin. Navdêr: behitîbûn, behitîkirin Rengdêr: behitîbûyî, behitîkirî
behitî bûn (lêker)(Binihêre:) behitî
behitî kirin (lêker)(Binihêre:) behitî
behitî man (lêker)şaşwaz man, ecêbmayî man, heyretmayî man, heyirî man, metel man, heyîrî man, şaşmî man, kişmatî man, ecêbgirtî man, şaşwaz bûn, metel bûn, şaşmî bûn, şeqiz man, behitîn, heyirîn, şaş man, şaş bûn, şelişîn, sersûr man, behîtîn.
ji: behitî + man
behitîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) behitî
behitîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) behitî
behitîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye behitî kirin
behitîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) behitî
behitîman (navdêr, mê) heyiriman, şaşwazbûn, metelbûn, şaşmîbûn, şeqizman, sersûrman.
ji: behitî +man
behitîn (lêker)(navdêr, mê) hilisîn, tehisîn, xijikîn, likumîn, kumişîn, hoşîn, tewişîn, şewişîn, şelişîn, wişwişîn, şemitîn, tevizîn, hikumîn, beliqîn, terpilîn, hilingiftin, setimîn, litimîn, likimîn, leqitîn, hilkimîn, xijikîn, çerixîn, hilingivîn, teyizîn, terpilîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: به‌هتین.
Bide ber: behicîn. Tewîn: Lêker: -behit-.
Têkildar: behitandin.
: behitî behitiyayî behitok
behitî rd. matmende, maleqmende, sasbîyaye, matbîyaye, ecêbmende
behitîn lng. matmendene, maleq mendene, ecêb mendene, sas mendene, heyran mendene, sasîyene