Encamên lêgerînê
behicandin m 1. kızdırma, kahrolma (çatlatma, öfkelendirme) 2. kıskandırma 3. çıldırtma, patlatma, sinir etme (bir insanın sabrını tüketme, bir kimseyi nispet vererek kızdırma) 4. çatlatma (ölmesine sebep olma, at benzeri hayvanlar için) 5. gebertme 6. çatlatma (kahrederek ölmesine sebep olma)
l/gh 1. kızdırmak, kahrolmak (çatlatmak, öfkelendirmek) 2. kıskandırmak 3. mec patlatmak, çıldırtmak(bir insanın sabrını tüketmek, bir kimseyi nispet vererek kızdırmak) * bes e, we camêr behicand yeter, adamı patlatınız 4. çatlatmak (ölmesine sebep olmak, at benzeri hayvanlar için) * hesp behicand atı çatlattı 5. gebertmek 6. çatlatmak (kahrederek ölmesine sebep olmak) (yek)
(birini) ifrit etmek, sinirlerini bozmak
behicandin/dibehicîne/bibehicîne 1. qehirandin 2. ji qehran teqandin
behicandin irritieren
reizen
behicandin m. rabacnayis, bacnayis, rataselnayis, ratereknayis, rabajnayis n.
lg. rabajnayene, rataselnayene, ratereknayene,rabacnayene, bacnayene