Encamên lêgerînê
bedrek rd 1. kötü (iyi karşıtı) 2. rd/nt günahkâr
bedrekî m 1. kötülük, götü davranış 2. günahkârlık
bedrekî kirin kötülük etmek (veya kötülük yapmak)
bedrektî m günahkârlık
bedrek rd. gunekar, gunakar
rd. bed, xirab, fena, berbat, nêbas, kotî, nêpak