Encamên lêgerînê
bednîjad rd soysuz
bednîjad bûn l/ngh soysuzlaşmak
bednîjad kirin l/gh soysuzlaştırmak
bednîjadbûn m soysuzlaşma
bednîjadî m soysuzluk
bednîjadkirin m soysuzlaştırma