Encamên lêgerînê
batı rojava.
1. rojava, roava (cihê ku lê roj lê diçe ava) 2. rojavayî, xerbî 3. rojava (herêma ku li rojava dikeve) 4. rojava (ji ali­ye siyasî ve Ewrûpa û Amerîkaya bakur) 5. rojava (niqteya ku roj di 22'ye adar û 23'yê rezberê de lê diçe ava) ast/erd
1. rojava, roava (cihê ku lê roj lê diçe ava) n 2. rojavayî, xerbî rd 3. rojava (herêma ku li rojava dikeve) n 4. rojava (ji aliyê siyasî ve Ewrûpa û Amerîkaya bakur) 5. rojava (niqteya ku roj di 22’yê adar û 23’yê rezberê de lê diçe ava) ast/erd
batıcı rojavahez, rojavaparêz (kesê ku ji ali­ye rojava ye, meyla wî li ser wan e)
rojavahez, rojavaparêz (kesê ku ji aliyê rojava ye, meyla wî li ser wan e) nd/nt
batıcılık rojavahezî, rojavaparêzî
rojavahezî, rojavaparêzî m
batık noqavbûyî.
1. noqbûyî, binavbûyî (ji bo keştiya ku xerq bûye) 2. lewitandî, lewitî (ji ber heri û qirêjê)
1. noqbûyî, binavbûyî (ji bo keştiya ku xerq bûye) 2. lewitandî, lewitî (ji ber herî û qirêjê) rd
batıl netêw.
1. netêw, betal (ji bo tiştê ku ne rast û mafdar e) 2. pûç, bêbinî
batıl itikat bnr boş inanç
batılı rojavayî.
1. rojavayî (ji bo kesê ku ji gelên welatên rojava an jî ji herêma rojava ye) 2. rojavayî (ji bo kesê ku şaristaniya rojava pejirandiye) nd/rd
1. rojavayî (ji bo kesê ku ji gelên welatên rojava an jî ji herêma rojava ye) 2. rojavayî (ji bo kesê ku şaristaniya rojava pejirandiye) nd/rd
batılılaşma rojavayîbûn
k rojavayî bûn l/ngh
rojavayîbûn m
batılılaşmak rojavayî bûn.
rojavayî bûn
batılılaştırma rojavayîkirin
rojavayîkirin m
batılılaştırmak rojavayî kirin
rojavayî kirin l/gh
batılılık 1. rojavayîtî (ji bo rewşa rojavayîbûnê) 2. rojavayîtî (ji bo pejirandina şaris­taniya rojava)
1. rojavayîtî (ji bo rewşa rojavayîbûnê) 2. rojavayîtî (ji bo pejirandina şaristaniya rojava) m
batın 1. zik, batin 2. bav, nifş, nesi (mec) *o, dördüncü batından dedesi oluyor ew, ji bavê çaran de dibe kalê wî
1. zik, batin 2. bav, nifş, nesl (mec) * o, dördüncü batından dedesi oluyor ew, ji bavê çaran de dibe kalê wî n
batırılmak 1. hatin noqkirin, hatin binavkirin, hatin noqandin, hatin xerqkirin, tê de hatin kirin *gemi batırıldı keştî hate binavkirin *kalem hokkaya batırıldı qelem di hibirdankê de hate kirin 2. hatin lewitandin, hatin petixandin, hatin herimandin, hatin hesikandin l/tb
1. hatin noqkirin, hatin binavkirin, hatin noqandin, hatin xerqkirin, tê de hatin kirin * gemi batırıldı keştî hate binavkirin * kalem hokkaya batırıldı
batırma 1. noqandin, binavkirin, xerqkirin 2. îflaskirin 3. lewitandin, hetikandin, pe­tixandin, herimandin, hesikandin, cirisandin 4. mehfkirin 5. têrekirin
1. noqandin, binavkirin, xerqkirin 2. îflaskirin 3. lewitandin, hetikandin, petixandin, herimandin, hesikandin, cirisandin 4. mehfkirin 5. têrekirin m
batırmak 1.noq kirin. bin av kirin. 2.xewirandin.
1. noqandin, noq kirin, xerq kirin, bi nav kirin (ji bo tiş­tekî ku mirov di nav şelemeniyê de bike û tê de here xwarê) 2. îflas kirin, (sermaye) winda kirin 3. jê axaftin, jê xeber dan (ji bo rewşa ku mirov di eleniya yekî de dipeyîve û dike ku navê wî bi xerabiyê derkeve) 4. hetikandin, lewitandin, peti­xandin, herimandin, hesikandin, cirisandin *üstünü başını batırmış xwe lewitandiye 5. edem kirin, mehf kirin *gençliğimi batırmışım min ciwaniya xwe mehf kiriye 6. tê re kirin (gava ku mi­rov nan di xwarinekê re dike)
1. noqandin l/gh, noq kirin l/gh, xerq kirin l/gh, bi nav kirin l/bw (ji bo tiştekî ku mirov di nav şelemeniyê de bike û tê de here xwarê) 2. îflas kirin, (sermaye) winda kirin l/gh 3. jê axaftin, jê xeber dan (ji bo rewşa ku mirov di eleniya yekî de dipeyîve û dike ku navê wî bi xerabiyê derkeve) 4. hetikandin, lewitandin, petixandin, herimandin, hesikandin, cirisandin * üstünü başını batırmış xwe lewitandiye l/gh 5. edem kirin, mehf kirin * gençliğimi batırmışım
batış noqîn, binavbûyin, xerqbûyîn
noqîn, binavbûyin, xerqbûyîn m
batı rojawan (n)
batırma ... rakerdiş,... rokerdiş, ... rocenayîş,... dekerdiş, ... rowarkerdiş (n)
batırmak ... ra kerdene, ... ro kerdene, ... ro cenayene, ... de kerdene,... ro war kerdene Bıçağı hayvanın karnına batırmış. (1-Kardî meşka heywanî ra/ro kerda. 2-Kardî meşka heywanî ro çenaya. 3-Kardî kerda meşka heywanî de.)