Encamên lêgerînê
bastırmak 1.dan çap kirin. 2.dewisandin
1. dan pêlîkirin, dan pêpeskirin 2. dan dewisandin, dan avandin, dan çewisandin, dan pêkutîkirin, dan pêpeskirin, dan tepisandin, dan repisandin 3. serkut kirin, hepir kirin, kevandin *isyanı bastırdı serhildan serkut kirin 4. zora (yekî) birin *kurnazlıktan arkadaşını bastırdı di xasûkiyê de zora hevalê xwe bir 5. lê qelaptin, di ber ve kirin *elbisenin kenarını bastırmış kenarê kine di ber ve kiriye 6. xwe tev dan, xwe ragirtin *bir lokma ekmek yiyip açlığını bastır pariyek nan bixwe, xwe tev bide 7. (pê re) bersiv dan *cevabını bas­tırdı pê re bersiva wê dayê 8. girtin ser(...) *misafirler ansızın bizi bastırdı­lar mêvanan ji nişka ve girte ser me 9. bi ser de hatin *kara kış bize hazırlık­sız bastırmıştı çileyê zivistanê bêtedarek girtibû ser me 10. bi kurk ketin, bi qup ketin l/b w, qerimîn (ji bo heywanên malê mîna mirişkan)
1. dan pêlîkirin, dan pêpeskirin l/lb 2. dan dewisandin, dan avandin, dan çewisandin, dan pêkutîkirin, dan pêpeskirin, dan tepisandin, dan repisandin l/lb 3. serkut kirin, hepir kirin, kevandin * isyanı bastırdı serhildan serkut kirin l/gh 4. zora (yekî) birin * kurnazlıktan arkadaşını bastırdı di xasûkiyê de zora hevalê xwe bir l/bw 5. lê qelaptin l/gh, di ber ve kirin l/bw * elbisenin kenarını bastırmış kenarê kinc di ber ve kiriye 6. xwe tev dan, xwe ragirtin * bir lokma ekmek yiyip açlığını bastır pariyek nan bixwe, xwe tev bide l/bw 7. (pê re) bersiv dan * cevabını bastırdı pê re bersiva wê dayê l/bw 8. girtin ser (...) * misafirler ansızın bizi bastırdılar mêvanan ji nişka ve girte ser me l/bw 9. bi ser de hatin * kara kış bize hazırlıksız bastırmıştı çileyê zivistanê bêtedarek girtibû ser me l/bw 10. bi kurk ketin l/bw, bi qup ketin l/bw, qerimîn l/ngh (ji bo heywanên malê mîna mirîşkan)