Encamên lêgerînê
bastûr m 1. yapı (bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür) * bastûra zimên dil yapısı 2. sos yapı (parçaları veya öğeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün) 3. yapı, bünye, yapılış * bastûra vê avahiyê ji erdhejê re zexm e bu binanın yapılışı depreme dayanıklıdır 4. bünye (vücut yapısı)
bastûrî rd yapısal
bastûr structure, construction, texture