Encamên lêgerînê
barijnî m 1. serpıştirme 2. tozkoparan, rüzgârla yağan yağmur
barijnî kirin l/gh atıştırmak, serpiştirmek (yağmur veya kar için) * berfê barijnî dikir kar atıştırıyordu
barijnîkirin m atıştırma, serpiştirme (yağmur veya kar için)