Encamên lêgerînê
barem barem (liste û sîstema mehaniya kar­inende dewletê ku li gorî rade û yekime te amadekirin)
barem (lîste û sîstema mehaniya karmendê dewletê ku li gorî rade û yekûnê tê amadekirin) m
bare 1.baharlık buğday, 2.konu.
bare (i) m kere, kez, defa
bare (ii) m konu, mevzu
bare (iii) wj/m kafiye, uyak
bareaş n değirmen yükü
barebar m 1. böğürtü, çağırtı 2. h bar bar * bûbû berebera wî bar bar bağırıyordu
bareg m tersane, gemilik
baregeh m 1. konut, yönetim yeri, saray (kamu işlerinin görüldüğü yapı) 2. üs, geçici konaklama yeri 3.lşk üs, karargâh (harekâtın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, teçhizatın toplandığı, dağıtıldığı bölge) 4. kamp * baregeha leşkerî askeri kamp * baregehên gerila gerilla kampları 5. kamp (tutsakların veya siyasî sürgünlerin toplandığı yer) 6.) yurt(bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı yer) * baregeha zarokan çocuk yurdu
baregeh lê danîn karargâh kurmak
baregehvan nd/nt kampçı
baregehvanî m kampçılık
barehol nd/nt israfçı, savurgan
bareholî m israfçılık, savurganlık
bareholî kirin savurganlık yapmak
barehul bnr barehol
barek cephane.
barem m barem (devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen liste ve çizelge)
barene rd iş yapan (ticari iş)
bareş doğu rüzgarı.
nd kara yel
bareş kirin l/gh kamçılamak (yağmur, kar; hızla çarpmak)
bareşkirin m kamçılama (yağmur, kar; hızla çarpma)
bareste m hacim
barestedar rd hacimli
barestedarokî rd hacimlice
baresteyî rd hacimsel
bare 1. babet, mijar 2. car, teql
(navdêr, mê) car: dubare (ducarî)
barebar (navdêr, mê) kalekal
baregeh 1. êwirgeh 2. qerargeh 3. wargeh
(navdêr, mê) qerargeh, meqer, bingeh, navend, merkez, mekan, cih, esas.
Herwiha: barega, baregah, barege, baregih.
ji: bar + -e- + -geh.
Bikaranîn: Navdêr: baregehdanîn
baregehdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) baregeh
baregehvanî (navdêr, mê) kampvanî.
ji: baregeh +-vanî
baregehvantî (navdêr, mê) kampvantî.
ji: baregeh +-vantî
barek [I] cebirxane barek [II] qatên valahiya seqayê
barek dirav, an barek derew (biwêj) ji her du berevajiyên tund yek divê, ne ya asahî. heyran niha kîjan ji bo vî karî divê, barek dirav, an barek derew?
bareng karistana hilberîna keştiyan
bareş bayê rojhilatê
bareste (navdêr, mê) mîzanpaj, qebare, tiyen, qeware, hecim, şikil, dirûv, format, mezinahî.
Herwiha: bariste
barestedar (rengdêr) qebaredar, biqebare, bitiyen.
ji: bareste +-dar
baresteyî (navdêr, mê) qebareyî.
ji: bareste +-yî
barewî Cilên ku li ber bayê zuwa bûne û hinekî şilorek in.
baregeh headquarter; (ê leşkerî) military base
baregehê leşkerî military base
bare m. bare, bahs, mewzû, derbare, derheq n.
n. wisare, sîgon, quare n.
barebar barebar, borebor
bareg m. lsk. cebilxane, cebxane, cebibbareg
baregeh m. ban n., awayîye m., bîna n.
m. birgeh, qerargeh n.
n. wargeh, avageh n.
bares n. vares n.
bareste m. qebare, hacim, qevare, hecim, hecm n.
barestedar rd. qebareyin, herîmin
bare par, behir, pişk