Encamên lêgerînê
balafirvan nd/nt pilot, tayyareci
balafirvanî m pilotluk, tayyarecilik