Encamên lêgerînê
bala xwe dan dikkat etmek.
bala xwe dan (...) 1) dikkat etmek * we bala xwe dayê ku bê çi got? dikkat ettiniz mi ne söyledi? 2) dikkat etmek (gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek) * min heta wê gavê bala xwe nedabûyê ben o zamana kadar buna dikkat etmemişim 3) gözden geçirmek, göz atmak, kontrol etmek (kısaca bakıvermek) * car carinan bala xwe dida odeya doktor ara sıra doktorun odasına göz atıyordu 4) göz gezdirmek (derinlemesine incelemeden okumak) 5) gözden geçirmek, gözlemlemek (incelemek, muayene etmek) 6) ilgi toplamak, ilgisini yoğunlaştırmak
bala xwe dan ser (tiştekî) dikkat kesilmek, konsantre olmak
bala xwe danê 1) anlamak, farkina varmak, bakmak * min bala xwe dayê ku fehm nake, min dengê xwe birî baktım ki anlamıyor, sesimi kestim 2) bakmak (yoklamak, incelemek, denemek) * ca tu jî bala xwe bide vê berhemê bu esere bir de bak
bala xwe dan Biwêj, dêna xwe danê, xem jê xwarin, terkexemî tê de nekirin, guh dan tiştekî, tiştek piştguh nekirin, ihmal nekirin, pûte pê kirin, bayex pê dan, hemêt pê dan, ihtimam pê dan, îtina pê kirin, dîqet danê, xemxwerî kirin, giringî danê, muhim hesibandin.
Dijwate: bala xwe nedanê. Navdêr: balaxwedanê.
ji: bal + -a + xwe + dan.
: paşguh nekirin: Çekî: dávat pozor, věnovat pozornost, Esperanto: atenti, Fînlandî: kiinnittää huomiota, huomioida, ottaa huomioon, Îng.: to pay attention, Îdoyî: atencar, Polonyayî: zwracać uwagę, Îsp.: prestar la atención (to a person), poner la atención (to an idea or thing)
bala xwe dan ser (biwêj) bi kûrahî li ser sekinîn. wan tev de bala xwe dabûn ser wê mijarê.
bala xwe danê (lêker) xwe spartinê, pişta xwe danê, bo xwe kirin mereq, mereqa xwe dan ser
bala xwe dan aufmerksam sein
aufpassen auf
bemerken
beobachten
merken
vorsichtig sein
Acht geben