Encamên lêgerînê
bal kişandin dikkat çekmek.
l/gh 1. ilgi çekmek, dikkat çekmek 2. ihtar etmek, ikaz etmek, uyarmak 3. vurgulamak
1) dikkat çekmek 2) vurgulamak
bal kişandin ser xwe 1) dikkati çekmek 2) alâka çekmek (toplamak veya uyandırmak)
1) dikkat çekmek, dikkatleri üzerine çekmek 2) ilgi görmek, ilgi toplamak
bal kişandin serê altını çizmek, belirtmek
bal kişandin (biwêj) ji ber cudatî û awartebûne, ango pir xweşik an jî xerabbûne li çavan ketin, wisa dix-uya ku heyîna heykel, ji min pê ve bala tu kese din nekişandibû. belki jî ji ber ku ez tene biydniye we dere bûm, loma... m. ali k.
bal kişandin ser . (biwêj) girîngiya mijareke li ber çavan raxistin. wî tim baı kişande ser girîngî û rista liman, lê mixabin em baş tenegihîştin.
bal kişandin to attract attention
to attract the attention: wêneyên min bala rojname û hunermendan kişandin=my pictures attracted the attention of newspapers and artists.
bal kişandin Aufmerksamkeit auf sich ziehen
etwas bemerken
interessieren