Encamên lêgerînê
baha buha n
buha n
bahadır bihadar, mêrxas.
mêrxas (kesê di şer û lihevxistinan de nav û deng daye)
mêrxas (kesê di şer û lihevxistinan de nav û deng daye) rd
bahaîlik Bahaîtî (olek e ku ji Babaîtiyê zêde bûye, ji bilî îranê li Ewrûpa û Amerîkayê belav bûye)
Bahaîtî (olek e ku ji Babaîtiyê zêde bûye, ji bilî Îranê li Ewrûpa û Amerîkayê belav bûye) m
bahane mahane, hêncet.
bahane, behane, hincet, hêncet, hêcet, pelp, abûb, bafik, mehnî, mehne, rakotî
bahane aramak li mehniyan (mehneyan) gerîn, mehnî kirin, li hêncetan gerîn, li bahaneyan gerîn, rakotî kirin
bahane bulmak jê re li mehneyan gerîn, jê re li hêncetan gerîn, jê re li bahaneyan gerîn
bahane etmek kirin mehne, kirin hêncet, kirin bahane, mehne lê girtin
bahane üstünde olmak li mehniyan bûn, li hincêtan bûn
bahanesi üstünde olmak li bar bûn, li mehneyan bûn, li hincetan bûn
bahar (I) 1. bihar (ji bo nîvkoda bakûr ji 21 'ê adarê heta 22'yê pûşperê (hezîranê) 2. bihar (pel û kulîlkên ku di vê werzê de çêdibin) 3. bihar (çaxa ciwaniyê, xortaniyê) (mec) (II) madeyên wekî qumefîl, darçin û zencefil ku çêj û bêhnê didin xwarinê
bahar (ii) madeyên wekî qurnefîl, darçin û zencefîl ku çêj û bêhnê didin xwarinê
bahar çiçeği nurojîn.
newrozîn (botanîk)
newrozîn bot/m
bahar nezlesi bnr saman nezlesi
bahar pınarı avzêm.
baharat biharat.
(piraniya bahar) biharet
(piraniya bahar) biharet m
baharatçı biharatfiroş
biharatfiroş nd/nt
baharatçılık biharatfiroşî
biharatfiroşî m
baharatlık biharatdank m
baharattık biharatdank
baharı başına vurmak wekî conegayê kel lê bûn bihar, hilê (yekî) rabûn
bahariye bahariye (qesîdeya ku di edebiya­ta dîwanê ya Osmanî de bi şayes (teswîra) biharê dest pê dike) wj/m
bahariye (qesîdeya ku di edebiyata dîwanê ya Osmanî de bi şayes (teswîra) biharê dest pê dike) wj/m
baharlı bibiharet
bibiharet rd
baharlık bihare m
bihare m
baharlık buğday bare.
baha bnr biha
bahaîtî m Bahaîlik
bahan m evin yanındaki tarla
bahane m 1. bahane, mahana, mahna 2. gerekçe 3. vesile * bi bahaneya vî tiştî bu vesileyle
bahane dîtin 1) bahane bulmak 2) vesile bulmak
bahane kirin l/gh bahane etmek
bahane nîşan dan 1) bahane göstermek 2) gerekçe göstermek
bahanebar rd bahaneli
bahanekirî rd bahaneli
bahanekirin m bahane etme
bahar (i) bnr bihar
bahar (ii) m grip
baharat baharat.
bahatin (i) m eritme
l/gh eritmek
bahatin (ii) m 1. rüzgârlanma, yel esme 2. esme
bahane (navdêr, mê) (Binihêre:) bihane
bahatin (navdêr, mê) (Binihêre:) ba
bahai 1. Behaî 2. kesê ku girêdayî mezheba bahaî
bahaism baweriya Behayîtiyê.
bahane excuse, reason, justification, alibi, rationale
bahar = bihar
bahar m. wisar, wesar, wusar, wasar, usar n.