Encamên lêgerînê
baboyî rd/nd yabancı
baboyî bûn l/ngh bir şeye yabancılaşmak
baboyîbûn m bir şeye yabancılaşma