Encamên lêgerînê
baş bûn l/ngh 1. iyileşmek, iyi olmak (iyi duruma gelmek) 2. iyileşmek, düzelmek, sağalmak, şifa bulmak, afiyet bulmak, sağlığını kazanmak (hastalıktan kurtulmak, salâh olmak) * tu xeman mexwe, di nêzik de wê kurik baş bibe sen merak etme, yavrucak yakında düzelir 3. mec bitmek * karê me baş bû işimiz iyiydi
1) iyi gelmek (yaramak) * ev îlac ji birîna min re baş bû bu ilâç yarama iyi geldi 2) iyi olmak, iyileşmek (hastalıktan kurtulmak 3) iyi olmak (yerinde olmak, uygun gelmek)
baş bûn (lêker)(Binihêre:) baş