Encamên lêgerînê
baş aşağı li serserkî, sernişûv, serberjêr, berjêrî, sernişîv, sernigûn
serbeijêr, derbejêr, sernişîvî, sernişîv, seijêrek
baş aşağı düşmek li ser erkî ketin
baş aşağı gelmek li serserkî hatin
baş aşağı gitmek ters çûn, dolaba (yekî) çep gerîn, şans û siûda (yekî) çep gerîn
baş aşağı olmak serbeijêr bûn, derbejêr bûn, semişîvî bûn