Encamên lêgerînê
bıçak kêr.
1. kêr *ekmek bıçağı kêra nan 2. kêr (ji bo kêra ku devê wê tûj e û di karên cur bi cur de tê bikaranîn) 3. cilêt, jilêt1 al­tına yatmak ketin binê kêrê (ji bo emeliyatbûnê)
bıçak altına yatmak Emeliyat bûn.
bıçak atmak 1) kêr avêtin (tiştekî) *hedefe bıçak attı kêr avête armancê 2) kêr avêtin (yekî) *adama bir bıçak attı ve kaçtı kêrek avête zilêm û revî 3) (yek) xistin bin kêrê, (yek) kirin binê kêrê (emeliyatkirin)
bıçak bıçağa gelmek Bi kêran çûn hev. Bi kêran li hev xistin.
bıçak çekmek kêr lê kişandin, lê dan kêrê, lê kêr kişandin
bıçak gibi zirav, wekî mû
bıçak gibi kesmek 1) wekî devê ke­re birin, wekî devê cilêtê birin 2) ha dîtin ji ber çavan rakirin
I) Pir bibandor bûn. Pir tûj bûn. II) Wekî devê şûr (kêrê, xençerê) birîn.
bıçak gibi saplanmak wekî gule (yekî) girtin (gava ji nişka ve jan, êş û sancî tên mirov)
Wekî xençerê tê re kin. (gava ji nişka ve jan û êş tên mirov)
bıçak kemiğe dayanmak Kêr giha hestî. Kêr dan hestî.
bıçak kemiğe dayan­mak kêr dan hestî, kêr gihan hestî
bıçak kını­nı kesmez şûr kalan nabire
bıçak silmek kar xelas ki­rin, kar qedandin
Kar xelas kirin. Kar qedandin.
bıçak sırtı hema hema, hema mabû, deqedeq ... *düşma­nımla karşılaşmama bıçak sırtı kalmış­tı hema mabû ku ez û neyarê xwe deqedeq di hev de derkitina
bıçak sırtı kadar Hema hema. Hema mabû. Deqedeq.
bıçak yarası onulur, dil ya­rası onulmaz rihet dibe cihê xenceran, ri­het nabe cihê xeberan
bıçak yemek kêr xwarin, kêr lê hatin xistin
Kêr li (yekî) hatin xistin.
bıçakçı 1. kêrfiroş 2. kêrker, kêrsaz (kesê ku kêr û alavên bibir çêdike) 3. kêrbir (ê ku bi kêrê tiştan jê dike)
1. kêrfiroş 2. kêrker, kêrsaz (kesê ku kêr û alavên bibir çêdike) 3. kêrbir (ê ku bi kêrê tiştan jê dike) nd/nt
bıçakçılık 1. kêrfiroşî 2. kêrkerî, kêrsazî (çêkirina kêr û alavên bibir)
1. kêrfiroşî 2. kêrkerî, kêrsazî (çêkirina kêr û alavên bibir) m
bıçaklama 1. kêrkirin 2. kêrlêxistin
1. kêrkirin 2. kêrlêxistin m
bıçaklamak kêr dan, kêrlêdan.
1. kêr kirin (bi kêrê birina tiştekê) 2. kêr lê xistin, kêr lê dan, dan ber kêran (bi kêrê birindarkirina yekî)
1. kêr kirin (bi kêrê birîna tiştekê) l/gh 2. kêr lê xistin, kêr lê dan, dan ber kêran (bi kêrê birîndarkirina yekî) l/bw
bıçaklanmak 1. hatin kêrkirin, bi kêran lê hatin xistin l/tb
1. hatin kêrkirin, bi kêran lê hatin xistin l/tb
bıçaklık 1. kerdank (cihê ku kêr mêran dikinê) 2. madena ku hêja ye ji bo çêkirina kêrê
1. kêrdank (cihê ku kêr mêran dikinê) 2. madena ku hêja ye ji bo çêkirina kêrê m