Encamên lêgerînê
böğür koş.
1. kelek, kelpik, koş, xafik ant 2. tengal, tenişt, koş
böğür kemiği kemax
böğüre böğüre 1. bioreor, bimoremor, bimûremûr (ji bo dewarên mîna çêlek, ga û gamêş) 2. bi borebor, bi borînî (ji bo mirovan) h
1. bioreor, bimoremor, bimûremûr (ji bo dewarên mîna çêlek, ga û gamêş) 2. bi borebor, bi borînî (ji bo mirovan) h
böğürme 1. orîn, morîn, qorîn, mûrîn 2. borîn m
1. orîn, morîn, qorîn, mûrîn 2. borîn m
böğürmek borîn.
1. orîn, morîn, qorîn, mûrîn, kirin orînî, kirin morinî, kirin mûrînî, mûremûr kirin, kirin qorînî, kirin qoreqor (ji bo çêlek û gamêşan) 2. borîn, kirin borînî, borebor kirin (ji bo mirovan)
1. orîn l/ngh, morîn l/ngh, qorîn l/ngh, mûrîn l/ngh, kirin orînî l/gh, kirin morînî l/gh, kirin mûrînî l/gh, mûremûr kirin l/gh, kirin qorînî l/gh, kirin qoreqor l/gh (ji bo çêlek û gamêşan) 2. borîn l/gh, kirin borînî l/ngh, borebor kirin l/ngh (ji bo mirovan) l/ngh
böğürtlen dirîreşk, tûdirik.
1. dirik, dirînermk, cinisrî (Rubus caesus) (botanîk) 2. dendûreşk, tûreşk, temeşk (mêweyê vê riwekê)
drîmok; rubus fruticosus
1. dirik, dirînermk, cinisrî (Rubus caesus) bot/m 2. dendûreşk, tûreşk, temeşk (mêweyê vê riwekê) m
böğürtlenlik devera dirikan, dirinermkan, cihê ku dirik zehf lê hene nd
devera dirikan, dirînermkan, cihê ku dirik zehf lê hene nd
böğürtme 1. orandin, morandin, mûrandin, qorandin 2. borandin
1. orandin, morandin, mûrandin, qorandin 2. borandin m
böğürtmek 1. orandin, morandin, mûran­din, qorandin (ji bo ajelan) 2. borandin (ji bo mirovan)
1. orandin, morandin, mûrandin, qorandin (ji bo ajelan) 2. borandin (ji bo mirovan) l/gh
böğürtü 1. orînî, oreor, morînî, moremor, mûrînî, mûremûr, qorînî, qoreqor (ji bo dewaran) 2. borînî, borebor (ji bo miro­van) m
1. orînî, oreor, morînî, moremor, mûrînî, mûremûr, qorînî, qoreqor (ji bo dewaran) 2. borînî, borebor (ji bo mirovan) m
böğürüş 1. orîn, borîn, morîn 2. borîn (awa û karê orînê, morînî, borînê)
1. orîn, borîn, morîn 2. borîn (awa û karê orînê, morînî, borînê) m
böğür (boş böğür) kaleke (m), kîşte (m)
böğürtlen dirik; rubus fruticosus
dirrike (m)
böğürtlen bitkisi dirrikêre (m)