Encamên lêgerînê
bîra m bira
bîra (tiştekî) kirin 1) bilincine varmak 2) tahminde bulunmak, tahmin etmek (di)
bîra (yekî) de bûn 1) hatırında olmak 2) kafasını kurcalamak
bîra (yekî) hatin anımsamak
bîra artezyenê nd artezyen kuyusu
bîra aşê nd değirmen kuyusu
değirmen kuyusu
bîra avê su kulesi
bîra bêav kesê bênav susuz kuyu adı sanı olmayan biri gibidir
bîra çikiyayî nd kör kuyu
bîra çilerîn en derin kuyu
bîra dizîn nd artezyen kuyusu
bîra hevbeşî nd ortak belek
bîra karêzî nd artezyen
bîra mehînî nd artezyen kuyusu
bîra min de aklımda
bîra zemzemê nd zemzem kuyusu
bîra ziwa nd kör kuyu
bîrafiroş nd/nt biracı (bira satan kimse)
bîrafiroşî m biracı
bîranî m 1. anı, hatıra 2. anma 3. wj anı, hatıra (yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü) 4. nota (bir devletin başka bir devlete veya elçisine yaptığı bildiri)
bîranîn anı, hatıra.
m 1. anma (birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme) 2. anma (ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören)
bîranînek m 1. hatırat 2. muhtıra
bîranînnivîs nd/nt anıcı, anı yazarı
bîranînnivîsî m anıcılık, anı yazarlığı
bîravan nd/nt biracı
bîravanî m biracı
bîrawend rd unutulmaz, hep hatırlanan
bîrawer rd 1. bilinçli 2. unutulmaz, ünlü
bîraxane m birahane
bîraxanevan nd/nt birahaneci
bîraxanevanî m birahanecilik
bîrayî m anı, hatıra
bîra 1. vexwirakek alkolîk. Binêre; bîre 2. ji bîrê. Binêre; bîr
bîrakirin nisyan, jibîrkirin
bîrale şitilên daran
şitilên daran
bîranî (navdêr, mê) memorandûm, nota.
ji: bîr +-anî
bîranîn di zêhna xwe de jîndargirtina bûyerên qewimî
(navdêr, mê) bîrhatin, xatirat, serpêhatî, serborî, serguzeşte, bûyerên berê hatin bîra kesekî, bîrewerî, bîrname, otobiyografî.
Herwiha: bibîranîn.
ji: bîr + anîn
bîranînek (navdêr, mê) yadgar.
ji: bîranîn +-ek
bîranînî (navdêr, mê) yadîgar, bîrhatinî.
ji: bîranîn +-î
bîrayî (navdêr, mê) zîhnî, zînî.
ji: bîr +-ayî
bîra f. beer
bîra ... birin to take into consideration.
bîra kirin (ji bîra kirin) to forget
bîranî (f.) memorandum
f. Memory
bîranîn memoirs; commemoration
f. memory, reminiscence
bîra Bier
bîra ... kirin sehnen, sich ~
bîra kalik Brunnen des Großvaters
bîranîn erwähnen
Gedenken
bîra m. bîre n.
bîra firos m/n. bîrerotox n.
bîranîn m. vîrardis n.
m. yad, dekernayis, vîrardis n. *bi bîranîn lg. yad kerdene, re vîrî ardene, dekernayene, vîrî ardene
bîrawan m/n. bîrecî, bîrewan n.
bîrawend rd. yadker, vîrîardox, dekernayox
bîrawer rd. vîrdar, vîrîranêsîye
bîraxane m. bîrexane n.
bîraxanewan m/n. bîrexanecî, bîrexanewan n.