Encamên lêgerînê
bîna 1. -e gibi, -e benzer * zilamekî bîna şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * bîna min bikin benim gibi yapınız 3. -e gibi, -e yakışır biçimde * bîna mirovan bixwaze insan gibi iste
bîna (...) hatin -e gibi gelmek * ew berê ji min re bîna mirovekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
bîna (...) kirin -e gibi yapmak
bîna (ii) rd 1. gören * kesê ne ditiye ne bîna ye ne kimse görmüş ne de duymuş 2. görmüş
bîna (iii) m 1. bina, yapı 2. bina (Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap) 3. rz çatı
bîna (yekî) bûn -e gibi olmak
bîna mirov û însanan insan gibi
bîna mirovan (an jî merivan)1) adam gibi (terbiyeli, akıllı, uslu) 2) insan gibi, adam gibi (adamlığa, insanlığa yaraşır yolda)
bîna xwe kirin bildiğini yapmak
bînahî m görü, görüm (görme yitisi)
bînahî (ii) m bina, yapı
bînahî yên (yekî) kêm bûn gözleri görmez olmak
bînakar nd/nt mimar
bînakarî m mimarlık
bînan bnr bîna (I)
bînandin l/gh görmek * ka ez herim cem çi dîtiye çi binandiye hele bir yanına varayım da ne görmüş bakalım
bînanî 1. -e gibi, -e benzer 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde 3. -e gibi, -e yakışır biçimde * bînanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê bînanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok
bînanî (...) kirin -e gibi yapmak
bînanî (....) bûn gibi olmak
bînanî (ii) m mahzen
bînanî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re bînanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
bînasaz nd/nt mimar
bînasazî m mimarlık
bînayî (i) m 1. görü, görüm (görme yitisi) 2. fer (gözde canlılık) * di çavê min de bînayî, di devê min de didan nemane gözümde fer, ağzımda diş kalmamış 3. rd basarî, optîk (görme ile ilgili olan)
bînayî (ii) m bina, yapı
bînayîkêmî m presbitlik
bîna 1. kesê ku dibîne 2. avahî
1. avahî, xanî (navdêr, nêr) avahî, xanî.
ji: ji erebî بناء (binai) ji بنا (bena: ava kirin, çêkirin), hevreha aramî ܒܢܐ (bena), îbrî בנה (bena)
bînahî 1. ronahiya çêv 2. şiyana dîtinê *"kurê mirovî, bînahiya çavê mirovî ye"
(navdêr, mê) dîtin, pêhesîna bi çavan.
Herwiha: bînayî.
ji: -bîn- + -ahî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: bînahî Zazakî: vînayî (makî)
bînahînasî zanistên ku pisporiya wan têkildarî çavan û dîtinê ye
(rengdêr) zanistên ku pisporiya wan têkildarî çavan û dîtinê ye
bînan (soranî) (lêker) dîtin
bînasaz (navdêr, mê) avahîsaz, qesirbend, mîmar.
ji: bîna +-saz
bînasazî (navdêr, mê) nijyarvanî, mîmarî
bînate (Zazaki) (navdêr) navber, navbeyn, orte
bîna (dial. var.) = mîna
bînahî f. sight
bînanî prep. like
bîna xwe fireh kirin aufatmen
bîna xwe standin Pause machen
verschnaufen, sich ~
bîna xwe tiştekî hildan den Geruch aufnehmen von
Wind bekommen von
bînaullah Gottes Geschöpf
Lebewesen
Mensch
bîna m. ban n., awayîye m., bîna n.
bîna saz m/n. mîmar, awayîsaz, bansaz n.
bîna sazî m. mîmarîye, awayîsazîye, bansazîye, mîmarênî, bansazênî, awayîsazênî m.
bînahî m. vînitis n.
bînanî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
bîna (m) yapı, bina
bîna xo girewtene ara vermek
bînat (n) bakınız: binyat (n)
bînate (n) bakınız: beyntar (n)
(n) bakınız: berate (n)
bînati (n) bakınız: beyntar (n)
bînatîn bakınız: beyntarî, -ye
bînaya sînema (m) sinema binası
bînayet bakınız: binyat (n)