Encamên lêgerînê
bîna 1. -e gibi, -e benzer * zilamekî bîna şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * bîna min bikin benim gibi yapınız 3. -e gibi, -e yakışır biçimde * bîna mirovan bixwaze insan gibi iste
bîna (...) hatin -e gibi gelmek * ew berê ji min re bîna mirovekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
bîna (...) kirin -e gibi yapmak
bîna (ii) rd 1. gören * kesê ne ditiye ne bîna ye ne kimse görmüş ne de duymuş 2. görmüş
bîna (iii) m 1. bina, yapı 2. bina (Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap) 3. rz çatı
bîna (yekî) bûn -e gibi olmak
bîna mirov û însanan insan gibi
bîna mirovan (an jî merivan)1) adam gibi (terbiyeli, akıllı, uslu) 2) insan gibi, adam gibi (adamlığa, insanlığa yaraşır yolda)
bîna xwe kirin bildiğini yapmak
bînahî m görü, görüm (görme yitisi)
bînahî (ii) m bina, yapı
bînahî yên (yekî) kêm bûn gözleri görmez olmak
bînakar nd/nt mimar
bînakarî m mimarlık
bînan bnr bîna (I)
bînandin l/gh görmek * ka ez herim cem çi dîtiye çi binandiye hele bir yanına varayım da ne görmüş bakalım
bînanî 1. -e gibi, -e benzer 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde 3. -e gibi, -e yakışır biçimde * bînanî mirovan bixwaze insan gibi iste 4. gibisi, benzeri * kesê bînanî Ehmed nîn e Ahmet gibisi yok
bînanî (...) kirin -e gibi yapmak
bînanî (....) bûn gibi olmak
bînanî (ii) m mahzen
bînanî (tiştekî) hatin gibi gelmek * ew berê ji min re bînanî merivekî biaqil dihat önceleri bana çok akıllı birisi gibi geliyordu
bînasaz nd/nt mimar
bînasazî m mimarlık
bînayî (i) m 1. görü, görüm (görme yitisi) 2. fer (gözde canlılık) * di çavê min de bînayî, di devê min de didan nemane gözümde fer, ağzımda diş kalmamış 3. rd basarî, optîk (görme ile ilgili olan)
bînayî (ii) m bina, yapı
bînayîkêmî m presbitlik
bîna 1. kesê ku dibîne 2. avahî
1. avahî, xanî (navdêr, nêr) avahî, xanî.
ji: ji erebî بناء (binai) ji بنا (bena: ava kirin, çêkirin), hevreha aramî ܒܢܐ (bena), îbrî בנה (bena)
bînahî 1. ronahiya çêv 2. şiyana dîtinê *"kurê mirovî, bînahiya çavê mirovî ye"
(navdêr, mê) dîtin, pêhesîna bi çavan.
Herwiha: bînayî.
ji: -bîn- + -ahî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: bînahî Zazakî: vînayî (makî)
bînahînasî zanistên ku pisporiya wan têkildarî çavan û dîtinê ye
(rengdêr) zanistên ku pisporiya wan têkildarî çavan û dîtinê ye
bînan (soranî) (lêker) dîtin
bînasaz (navdêr, mê) avahîsaz, qesirbend, mîmar.
ji: bîna +-saz
bînasazî (navdêr, mê) nijyarvanî, mîmarî
bînate (Zazaki) (navdêr) navber, navbeyn, orte
bîna (dial. var.) = mîna
bînahî f. sight
bînanî prep. like
bîna xwe fireh kirin aufatmen
bîna xwe standin Pause machen
verschnaufen, sich ~
bîna xwe tiştekî hildan den Geruch aufnehmen von
Wind bekommen von
bînaullah Gottes Geschöpf
Lebewesen
Mensch
bîna m. ban n., awayîye m., bîna n.
bîna saz m/n. mîmar, awayîsaz, bansaz n.
bîna sazî m. mîmarîye, awayîsazîye, bansazîye, mîmarênî, bansazênî, awayîsazênî m.
bînahî m. vînitis n.
bînanî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê