Encamên lêgerînê
bêzeble rd kassız
bêzeblek rd adalesiz, kassız
bêzede rd özürsüz
bêzehîr rd zehirsiz
bêzehmet zahmetsiz.
rd zahmetsiz
bêzehmetî m zahmetsizlik
bêzeman rd zamansız
bêzembîl rd sepetsiz
bêzembûrek rd ibiksiz, emziksiz (çaydanlık, ibrik gibi kaplar için)
bêzemq rd zamksız
bêzemzîlok rd salıncaksız
bêzeng rd passız
bêzengil rd çıngıraksız
bêzerar rd 1. zararsız 2. mec zararsız (oldukça iyi) * fîlmê do evarê bêzerar bû dün akşamki film zararsızdı
bêzerar bûn l/ngh zararı olmamak, zararsız olmak
zararsız hale gelmek
bêzerar kirin zararsızlaştırmak, zararsız hale getirmek
bêzerarbûn m zararı olmama, zararsız olma
bêzereng rd beyinsiz, akılsız, düşüncesiz
bêzerzeng rd taçsız
bêzevî rd tarlasız
bêzewac rd bekar
bêzewade rd azıksız
bêzewq rd 1. zevksiz 2. zevksiz (kimse)
bêzewqî m zevksizlik
bêzeytûn rd zeytinsiz
bêzebeş (rengdêr) bêfêkî, bêmêwe, bêpirteqal, bêxox, bêmijmij, bêmûz, bênektarîn, bêhilûk, bêkîwî, bêgundor.
ji: bê- + zebeş.
: bêzebeşî bêzebeşîtî bêzebeştî
bêzebeşî (navdêr, mê) rewşa bêzebeşbûnê.
ji: bêzebeş + -î
bêzecir (rengdêr) bêjan, bêazar, bêêş, bêderd, bêkovan.
ji: bê- + zecir.
: bêzecirî bêzecirîtî bêzecirtî
bêzecirî (navdêr, mê) rewşa bêzecirbûnê.
ji: bêzecir + -î
bêzeft (rengdêr) bêkontrol, bêbinemrî, bêseytere, bêberbendî, bêbandor, bêtesîr, bêferman.
ji: bê- + zeft.
: bêzeftî bêzeftîtî bêzefttî
bêzeftî (navdêr, mê) rewşa bêzeftbûnê.
ji: bêzeft + -î
bêzehmet (hoker) ji qenciya xwe, ji kerema xwe, ji camêriya xwe, ji merdiya xwe, peyvikek e ku daxwaz pê tên nermkirin: Bêzehmet ka piçek avê bide min. Bêzehmet, dengê xwe wisa bilind nekin.(rengdêr) asan, hêsan, sanahî, ne zehmet.
Herwiha: bêzahmet bê zehmet bê zahmet
bêzehmetkêşî (rengdêr) bêrenc, bêked, bêxebat, bêkar, bêcehd, bêkoşîn, bêtêkoşîn, bêpîkol, bêberxwedan.
ji: bê- + zehmetkêşî.
: bêzehmetkêşîtî
bêzehmetkêşîtî (navdêr, mê) rewşa bêzehmetkêşîbûnê.
ji: bêzehmetkêşî + -tî
bêzeka (rengdêr) bêawiz, bêjîrî, bêhiş, bêhişmendî, bêaqil, bêarîş, bêhoş.
ji: bê- + zeka.
: bêzekayî bêzekatî
bêzekayî (navdêr, mê) rewşa bêzekabûnê.
ji: bêzeka + -yî
bêzekîtî (rengdêr) bêlîmet, bêjîrî, bêzîrekî, bêjêhatin, bêhêginî, bêzeka, bêaqil, bêhiş, bêdeha, bêjîrbûn.
ji: bê- + zekîtî.
: bêzekîtîtî
bêzekîtîtî (navdêr, mê) rewşa bêzekîtîbûnê.
ji: bêzekîtî + -tî
bêzelam (rengdêr) bêmêrd, bêmêr.
ji: bê- + zelam.
: bêzelamî bêzelamîtî bêzelamtî
bêzelamî (navdêr, mê) rewşa bêzelambûnê.
ji: bêzelam + -î
bêzeman (rengdêr) bêdem, bêkat, bêçax, bêwext.
ji: bê- +zeman
bêzemîr (rengdêr) bêwijdan, bêbext.
ji: bê- + zemîr.
: bêzemîrî bêzemîrîtî bêzemîrtî
bêzemîrane (rengdêr) bi awayekî zemîr.
ji: zemîr + -ane
bêzemîrî (navdêr, mê) rewşa bêzemîrbûnê.
ji: bêzemîr + -î
bêzendik (rengdêr) bêhuçik.
ji: bê- + zendik.
: bêzendikî bêzendikîtî bêzendiktî
bêzendikî (navdêr, mê) rewşa bêzendikbûnê.
ji: bêzendik + -î
bêzeng (rengdêr) bêjeng.
ji: bê- +zeng
bêzengil (rengdêr) bêzîl, bêçarwe, bêxişxişk.
ji: bê- +zengil
bêzengînî (rengdêr) bêmaliyet, bêsemyan, bêserwet, bêsaman, bêsermiyan, bêmal, bêdewlet, bêdewlemendî, bêeşya, bêmaterya, bêtişt.
ji: bê- + zengînî.
: bêzengînîtî
bêzengînîtî (navdêr, mê) rewşa bêzengînîbûnê.
ji: bêzengînî + -tî
bêzerar (Zazaki) bêzerar, Tiştê ku zerara wî tune be
bêzerar biyayîş (Zazaki) bêzerar bûyin
bêzerar bûn (lêker)(Binihêre:) bêzerar
bêzerar kirin (lêker)(Binihêre:) bêzerar
bêzerarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bêzerar
bêzerarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bêzerar
bêzerarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bêzerar kirin
bêzerarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bêzerar
bêzerer (rengdêr) bêziyan, ne xeternak, ne talûke, tişta/ê yan kesa/ê ku ti ziyan û zerer jê çênabin, kesa/ê yan tişta/ê ku ti ziyan û zereran li mirovî nake.
Herwiha: bêzirar.
Dijwate: bizerer zererdar zererder zererker talûke xeter xeternak.
ji: bê- + ziyan.
: bêziyanane bêziyanî bêziyanîtî bêziyantî
bêzerer kirin (lêker)(Binihêre:) bêzerer
bêzererî (navdêr, mê) rewşa bêzererbûnê.
ji: bêzerer + -î
bêzererkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bêzerer kirin
bêzererkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bêzerer
bêzerîbe (rengdêr) bêbac, bêtar, bêbêş, bêbide, bêxerac, bêvêrgî, bêolam.
ji: bê- + zerîbe.
: bêzerîbeyî bêzerîbetî
bêzerîbeyî (navdêr, mê) rewşa bêzerîbebûnê.
ji: bêzerîbe + -yî
bêzerr (Zazaki) bêdil, bêxwestin, nebidil
bêzerr biyayîş (Zazaki) bêdil bûn
bêzerrî kerdiş (Zazaki) (navdêr)bêdilî kirin, kirina ne bidil
bêzever (rengdêr) bêtaqet, bêşiyan, ne tiwana, ne zîrek, ne jêhatî, neşê, nekan, nekar, bêxîret, kerrixî, westiyayî, betilî, bêhêz, bêqewet, netiwana, qerrimî, bêhilmet.
Dijwate: bizever.
ji: bê- + zever.
Bikaranîn: Lêker: bêzever bûn, bêzever kirin. Navdêr: bêzeverbûn, bêzeverkirin Rengdêr: bêzeverbûyî, bêzeverkirî.
: bêzeverî
bêzever bûn (lêker)(Binihêre:) bêzever
bêzever kirin (lêker)(Binihêre:) bêzever
bêzeverbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) bêzever
bêzeverbûyî (rengdêr) (Binihêre:) bêzever
bêzeverî (navdêr, mê) rewşa bêzeverbûnê, neşiyan, bêtaqetî.
ji: bêzever + -î -î
bêzeverkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bêzever kirin
bêzeverkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bêzever
bêzevî (rengdêr) bêerd, bêax, bêerazî, bêmilk, bêwar, bêcih, bêder, bêmekan, bêmesken, bêlokal, bêcî, bêcîh.
ji: bê- + zevî.
: bêzevîtî
bêzevîtî (navdêr, mê) rewşa bêzevîbûnê.
ji: bêzevî + -tî
bêzevlek (rengdêr) bêbazû, bêmasûlke, bêlemlate, bêezalet, bêtarîşk, bêhencav.
ji: bê- + zevlek.
: bêzevlekî bêzevlekîtî bêzevlektî
bêzevlekî (navdêr, mê) rewşa bêzevlekbûnê.
ji: bêzevlek + -î
bêzewal (rengdêr) bêdawî.
ji wêjeyê: Ew Xudayê bê nezîr û zulcelal Bêmîsal û bêheval û bêzewal w:Mela Hisênê Bateyî Bi alfabeyên din.
Herwiha: zewal, dawî.
Dijwate:
bêzewalî (navdêr, mê) sermed, ebedîtî, ebediyet, bêdawîtî, herherîtî
bêzewq (rengdêr) ya/yê ku zewq nîne.
Herwiha: bêzewiq.
Hevwate: bêxweşî bêşadî.
Dijwate: bizewq zewqdar bixweşî xweşîdar bişahî bişadî şadîdar şahîdar.
ji: bê- + zewq.
: bêzewqî
bêzewqî (navdêr, mê) depresyon, bêntengî, boran, tengavî, rewşa bêzewqbûnê.
ji: bêzewq + -î
bêzext (rengdêr) bêsing, bêtewl.
ji: bê- + zext.
: bêzextî bêzextîtî bêzexttî
bêzextî (navdêr, mê) rewşa bêzextbûnê.
ji: bêzext + -î
bêzeyt (rengdêr) bêdon, bêrûn, bênîvişk, bêmargarîn.
ji: bê- + zeyt.
: bêzeytî bêzeytîtî bêzeyttî
bêzeytî (navdêr, mê) rewşa bêzeytbûnê.
ji: bêzeyt + -î
bêzewal unvergänglich
bêze sîvanok; ammi visnaga
bêzehîr rd. bêaxû, bêjehr, bêzehîr
bêzerar rd. bêzîyan, bêzerar
bêzerar bûn lng. bêzîyan bîyene, bêzerar bîyene
bêzerar kirin lg. bêzîyan kerdene, bêzerar kerdene