Encamên lêgerînê
bêreaksiyon rd reaksiyonsuz, tepkisiz
bêreçete rd reçetesiz
bêreg rd köksüz, damarsız
bêreh rd 1. damarsız 2. köksüz
bêreh û rîşal köksüz
bêrehik ant/rd sinirsiz
bêrehikî m sinirsizlik
bêrehm rd 1. acımasız, merhametsiz 2. acımasız, duygusuz, kalpsiz, katı yürekli, zalim
bêrehm bûn l/ngh 1. acımasız olmak 2. duygusuz olmak, katı olmak
bêrehmbûn m 1. acımasız olma 2. duygusuz olma, katı olma
bêrehmî m 1. merhametsizlik, acımasızlık 2. duygusuzluk, katılık, zalimlik
bêremil rd tortusuz
bêrenc rd zahmetsiz, eziyetsiz, üzgüsüz
bêrencî m zahmetsizlik, eziyetsizlik, üzgüsüzlük
bêreng renksiz.
rd renksiz
bêreng bûn l/ngh renksizleşmek
bêreng kirin l/gh renksizleştirmek
bêreng û rûçik kaba saba (özensiz)
bêrengbûn m renksizleşme
bêrengî m renksizlik
bêrengkirin m renksizleştirme
bêrepîn rd patırtısız
bêreq rd kolasız
bêreqîb rd rakipsiz
bêreqîb bûn l/ngh rakipsizleşmek, rakipsiz olma
bêreqîbbûn m 1. rakipsizleşmek, rakipsiz olma 2. rakipsizlik
bêreqîbî m rakipsizlik
bêreqînî rd şakırtısız
bêresen rd soysuz
bêresen bûn l/ngh soysuzlaşmak
bêresenbûn m 1. soysuzlaşma 2. soysuzluk
bêresenî m soysuzluk
bêresm rd resimsiz
bêrewa (i) rd meşru olmayan
bêrewa (ii) rd nemsiz, kurak (nem tutmamış olan)
bêrewac rd revacsız
bêrewişt karaktersiz, ahlaksız, kötü karakterli.
rd ahlâksız
bêre (navdêr, mê) (Binihêre:) bêr
bêreaksiyon (rengdêr) bêbizav, bêbertek.
ji: bê- +reaksiyon
bêreftar (rengdêr) bêtevgerr, bêbizav, bêrewişt, bêliv, bêlebat, bêkiryar, bêhereket, bêrabûn-û-rûniştin, bêedet, bêirf, bêbanek, bêbaw.
ji: bê- + reftar.
: bêreftarî bêreftarîtî bêreftartî
bêreftarî (navdêr, mê) rewşa bêreftarbûnê.
ji: bêreftar + -î
bêregez (rengdêr) bêejdad, bênijad, bêirq.
ji: bê- + regez.
: bêregezî bêregezîtî bêregeztî
bêregezî (navdêr, mê) rewşa bêregezbûnê.
ji: bêregez + -î
bêreh (rengdêr) bêdamar, bêriçal, bêripin, bêrîçal, bêreg, bêkok, bêesl, bêra.
ji: bê- +reh
bêrehetî (rengdêr) nexweşî, bêhedûr.
ji: bê- +rehetî
bêrehik (navdêr, mê) bêrîşe.
ji: bê- +reh +-ik
bêrehikî (navdêr, mê) bêrîşetî.
ji: bê- +rehi +-kî
bêrehîn (rengdêr) bêîpotek, bêbarimte, bêmişkane.
ji: bê- + rehîn.
: bêrehînî bêrehînîtî bêrehîntî
bêrehînî (navdêr, mê) rewşa bêrehînbûnê.
ji: bêrehîn + -î
bêrehm (rengdêr) zalim, zordar, zordest, stemkar, ne dilovan, ne birehm, kesa/ê ku hest bi rehmê nake hemberî kesên din.
Herwiha: bêrehim.
Dijwate: birehm.
ji: bê- + rehm.
: bêrehmane bêrehmî bêrehmîtî bêrehmtî
bêrehmane (rengdêr) bi awayekî bêrehm.
ji: bêrehm + -ane
bêrehmî (navdêr, mê) bêwijdanî, bêbextî, dilreqî, neheqî, stem, zilm, zordarî, rewşa bêrehmbûnê.
ji: bêrehm + -î
bêrekeh (rengdêr) bêqefes.
ji: bê- + rekeh.
: bêrekehî bêrekehîtî bêrekehtî
bêrekehî (navdêr, mê) rewşa bêrekehbûnê.
ji: bêrekeh + -î
bêremz (rengdêr) bêmark, bênîşan, bêsembol, bêdirûv.
ji: bê- + remz.
: bêremzî bêremzîtî bêremztî
bêremzî (navdêr, mê) rewşa bêremzbûnê.
ji: bêremz + -î
bêrenc (rengdêr) bêked, bêxebat, bêkar, bêcehd, bêkoşîn, bêzehmetkêşî, bêtêkoşîn, bêpîkol, bêberxwedan.
ji: bê- + renc.
: bêrencî bêrencîtî bêrenctî
bêrencî (navdêr, mê) rewşa bêrencbûnê.
ji: bêrenc + -î
bêreng (rengdêr) ne rengîn, ne bireng, ne rengdar, ne rengdayî, tişta/ê ku ti reng lê nînin, tişta/ê ku ji hemû rengan bêpar e.
ji: bê- + reng.
Bikaranîn: Lêker: bêreng kirin. Navdêr: bêrengkirin Rengdêr: bêrengkirî.
: bêbêrengî, bêbêrengîtî, bêbêrengtî
bêreng kirin (lêker)(Binihêre:) bêreng
bêrengî (navdêr, mê) rewşa bêrengbûnê, bêgonî.
ji: bêreng + -î
bêrengînî (rengdêr) bêxeml, bêgeşî.
ji: bê- + rengînî.
: bêrengînîtî
bêrengînîtî (navdêr, mê) rewşa bêrengînîbûnê.
ji: bêrengînî + -tî
bêrengkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye bêreng kirin
bêrengkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) bêreng
bêrepîn (lêker)bêtepûrep, bêqurpîn, bêteqûreq, bêteqereq, bêxirecir, bêtepîn, bêheytehol, bêcirecir, bêhêwirze.
ji: bê- +rep +-în
bêreq (rengdêr) bêkola.
ji: bê- +req
bêreqabet (rengdêr) bêdijberî.
ji: bê- +reqabet
bêreqem (rengdêr) bêjimare, bêhejmar, bêhijmar, bêjimar, bênimre, bênumare, bêjumar, bêjumare.
ji: bê- + reqem.
: bêreqemî bêreqemîtî bêreqemtî
bêreqemî (navdêr, mê) rewşa bêreqembûnê.
ji: bêreqem + -î
bêreqîb (rengdêr) bêhember, bêhempa.
ji: bê- +reqîb
bêresim (rengdêr) bêwêne, bêdîmen, bêfoto
bêrewa (rengdêr) bêtewlis, bêpiş.
ji: bê- +rewa
bêrewac (rengdêr) bêmeriyet, bênirx, bêbiha, bêqîmet, bêmeqbûliyet, bêpare, bêdirav, bêbazarr.
ji: bê- + rewac.
: bêrewacî bêrewacîtî bêrewactî
bêrewacî (navdêr, mê) rewşa bêrewacbûnê, bêdaxwazî.
ji: bêrewac + -î
bêrewişt (rengdêr) bêsinc, bêexlaq, bêmoral, bêetîk.
ji: bê- + rewişt.
: bêrewiştî bêrewiştîtî bêrewişttî
bêrewiştî (navdêr, mê) rewşa bêrewiştbûnê.
ji: bêrewişt + -î
bêrewiştî kirin (lêker) xirabî kirin.
ji: bêrewiştî + kirin
bêrewnaqî (rengdêr) bêihtişam, bêmezinahî, bêewrengî, bêmirês, bêwurşe, bêşeml, bêdebdebe, bêhişmet, bêgewretî, bêşiyan, bêqewet, bêqudret, bêşan, bêrûmet, bêhêz, bêhêzdarî, bêqedir, bêqîmet, bêprestîj.
ji: bê- + rewnaqî.
: bêrewnaqîtî
bêrewnaqîtî (navdêr, mê) rewşa bêrewnaqîbûnê.
ji: bêrewnaqî + -tî
bêrewş (rengdêr) bêxeml.
ji: bê- +rewş
bêrewşenbîrî (rengdêr) bêirfan, bêtêgihiştin, bêşarezayî, bêpisporî, bêilm, bêzanist, bêmarîfet, bêentektuelî, bêronakbîrî.
ji: bê- + rewşenbîrî.
: bêrewşenbîrîtî
bêrewşenbîrîtî (navdêr, mê) rewşa bêrewşenbîrîbûnê.
ji: bêrewşenbîrî + -tî
bêrex (rengdêr) bêperawêz, bêmarjînal, bêkinar, bêqerax, bêkevî, bêperîferî.
ji: bê- + rex.
: bêrexî bêrexîtî bêrextî
bêrexbet (Zazaki) bêdaxwaz, bêrewac.: bêrewac bûn
bêrexbet biyayîş (Zazaki) bêdaxwaz bûyin, bêrewac bûyin
bêrexbet mendiş (Zazaki) bêdawaz mayin
bêrexbetê (Zazaki) bêdaxwazî, bêrewacî
bêrexbetî Nav, mê mê, rewşa bêrexbetbûnê.
ji: bêrexbet + -î
bêrexî Nav, mê mê, rewşa bêrexbûnê.
ji: bêrex + -î
bêreh rd. bêtamar, bêreya
bêrecûg Birecik
(n) Birecik
bêrehm -e, 1)gaddar, kıyıcı, merhametsiz 2)duygusuz, hissiz; katı yürekli
bêrehmê (m) bakınız: bêrehmîye (m)
bêrehmênî (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
bêrehmey (m) bakınız: bêrehmîye (m)
bêrehmi (m) bakınız: bêrehme (m)
bêrehmî (m) 1)gadir, acımasızlık, kıygı, merhametsizlik 2) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
bêrehmîye (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik