Encamên lêgerînê
bêhtir rd 1. fazla, daha çok, daha fazla * di dewra komarê de ji bîstî bêhtir serhildan çêbûne cumhuriyet devrinde yirmiden fazla isyan patlak vermiş 2. h çoğu * bêhtir caran min zevî dikola tarlayı çoğu ben bellerdim
bêhtir bûn l/ngh çoğalmak, fazlalaşmak
fazlalaşmak, çoğalmak
bêhtir kirin l/gh fazlalaştırmak
bêhtirbûn m çoğalma, fazlalaşma
bêhtirbûyîn rd çoğalış, fazlalaşma
bêhtirîn nd/rd maksimum, azamî, en fazla
bêhtirker rz/m çoğaltıcı
bêhtirkirin m fazlalaştırma
bêhtir 1. zêdetir 2. wêdetir
bêhtir pêr bi qasî sê rojan beriya niha
bêhtir pêrar sê sal berî niha
bêhtir bûn m. vêsêrîyayis, zêdebîyayis, zafbîyayis, gumrabîyayis, deyrabîyayis, bolbîyayis, zêderîyayis n.
lng. . vêsêrîyene, zêde bîyene, zaf bîyene, bol bîyene, gumra bîyene, derya bîyene, xêlê bîyene
bêhtir kirin lg. vêsêrnayene, bêtirnayene, zêdeyêrnayene, bêtir kerdene
bêhtirîn rd. tewr zaf, zafêrên, bolêrên, tewr bol, ekserî
bêhtirkirin m. bêtirnayis, zêdeyêrnayis, vêsêrnayis n.