Encamên lêgerînê
bêhnefişk m 1. soluma, soluyuş 2. tıknefes
bêhnefişk bi (yekî) ketin nefes nefese kalmak
bêhnefişk bi (yekî) xistin solutmak
bêhnefişk pê ketin l/bw soluk soluğa kalmak, solumak
nefes nefese kalmak
bêhnefişk pê xistin l/bw soluk soluğa bırakmak, solutmak
bêhnefişkî bj/m 1. astım 2. rd soluğan (kimse) 3. tıknefes bir biçimde
bêhnefişkî bûn l/ngh 1. tıknefes olmak 2. bunalmak (soluk alması güçleşmek)
bêhnefişkî kirin soluğan etmek
bêhnefişkîbûn m 1. tıknefes olma 2. bunalma (soluk alması güçleşme)
bêhnefişk 1. hilkehilk, nefesên li ser hev 2. gumek ji kêşa baçikê
hilkehilk, nefesên li ser hev, gumek ji kêşa baçikê