Encamên lêgerînê
bêhna xwe dan dinlenmek.
l/bw dinlenmek, soluklanmak, nefeslenmek
1) nefes almak, soluklanmak 2) soluklanmak, dinlenmek, mola vermek, yorgunluk almak
bêhna xwe dan (...) (bir şeyin veya birinin) kokusu sinmek * cigareyê bêhna xwe daye cilan elbiseye sigara kokusu sinmiş
bêhna xwe dan û stendin nefes alıp vermek