Encamên lêgerînê
bêhna (yekî) derketin 1) açılmak, ferahlanmak, kendine gelmek(biraz iyileşmek) 2) nefes almak, ferahlanmak, serinlemek(biraz avunarak ferahlanmak) 3) (içine veya gönlüne) su serpilmek, yüreği yağ bağlamak (istenilen bir şeyin olmasından ferahlık duymak) 4) rahatlamak, ferehlamak, ferahlanmak, içi açılmak, geniş bir nefes almak (sıkıntısı, tasası dağılmak) * bêhna dilê minê ku tengijîbû derket daralan gönlüm ferahlandı 5) ciğerleri bayram etmek