Encamên lêgerînê
bêhemdî gayrı ihtiyari, irade dışı.
m 1. isteksizlik, gönülsüzlük, istemsiz 2. rd/h irade dışı, istek dışı, istenç dışı, istemeyerek, kendiliğinden, mihanikî (irade dışında yapılan davranış) * liveke bêhemdî mihanikî bir hareket 3. h zoraki 4. h bilmeden, kasıtsız,
bêhemdîbûn m 1. gönülsüz olma, isteksiz olma 2. isteksizlik, istemsizlik 3. istençsizlik
bêhemdîtî m istençsizlik
bêhemdî bêyî ku wisa bixwaze; bêqesd
bêhemdî xwe xeber dan (biwêj) di derka axaftina xwe de nebûn. “lê ez herime mektebe, bavê min neyê? bêhemdî xwe min gote diya xwe. emerîkê serdar
bêhemdî m. bêhemdîye, bêîradeyênî, bêhemdênî, teberê hemdî, xeyrîîradeyî m.