Encamên lêgerînê
azoqe m 1. temîn, sağlama 2. azık
azoqe kirin l/gh temîn etmek, sağlamak
azoqekirî rd temîn edilmiş, sağlanmış olan
azoqekirin m temîn, sağlama
azoqevan nd/nt azıkçı