Encamên lêgerînê
az kurtebêja azotê, ku bi awayê N'yê jî tê nişandan kim.
1. hindik (dijraberê pir, zehf) rd 2. kêm, hindik *bağlar bu sene az ürün verdi=îsal ji rezan kêm ber hat h
kurtebêja azotê, ku bi awayê N’yê jî tê nîşandan kîm
az az (veya azar azar) 1) hin hin, hino hino, hêdî hêdî 2) piço piço, piç bi piç
az buçuk piçek, çîçi kek
az bulmak hindik dîtin, qîma xwe pê neanîn, pê qayîl nebûn
az buz olmamak (tiştekî) ne ev çend hindik bûn
az çok pir hindik, pir û hindik *az çok bunu sana verdi=pir hindik ev da te
az daha hindik mabû, hema mabû
az değil! ne hindik e! têra xwe heye! *sen de az değilsin, mu­ziplikte üstüne yoktur=tu ne hindik î (an jî tu têra xwe heyî), di mizawiriyê de kes di ser te re nîn e
az gelişmiş 1) vimî maye, baş neşixuliye 2) pêşveneçûyî (ji bo welatan)
az gelmek têrî nekirin, qîmî nekirin
az görmek 1) kêm dîtin, hindik dî­tin 2) qîma xwe pê neanîn, pê qayîl nebûn
az günün adamı olmamak (yek) ne mêre kî hindik bûn (ji bo kesê ku pir dinya dîtiye, jiyaye û xwedî tecrübe ye)
az kaldı (ve­ya az kalsın) hema mabû, hindik mabû, pir nemabû *az kalsın araba çarpıyordu=hema mabû erebeyê lê dixist
az olsun öz olsun bila hindik be lê rindik be, bila zi­rav û dirêj be, lê ne qut û qalind be
az sonra qederek bi şûn de, qasek bi şûn de, weşek bi şûn de, kêliyek bi şûn de, bîskek bi şûn de.
az ta­mah çok ziyan getirir timayî kêmahî ye
aza (piraniya uzv e) 1. wesle, eza, organ n 2. endam, eza
(piraniya uzv e)
aza çoğa bakmamak li pirî û hindikiyê nenihêrtin, li kêmî û zêdehiyê nenihêrtin
aza sormuşlar "nereye?" "çoğun yanı­na" demiş mal xwe li mal digire, mal di çe ser mal
azade 1. azade, azad, serbest, aza rd 2. soba (kesê bi serê xwe) h (ji tiştekê) jê aza ye, jê rizgar e
azadelik azadî, serbestî
azadî, serbestî m
azadlı azakirî, azabûyî, azadkirî (ji bo kole û cariyeyan) nd/rd
azakirî, azabûyî, azadkirî (ji bo kole û cariyeyan) nd/rd
azadlık 1. azabûn, serbestbûn, azadbûn 2. kole û cariyeya ku wextê azadkirina wan hatiye m
1. azabûn, serbestbûn, azadbûn 2. kole û cariyeya ku wextê azadkirina wan hatiye m
azalma 1. hindikbûn, kcmbûn 2. kêmbûn, sistbûn (ji bo kêmbûna jan û êşê)
1. hindikbûn, kêmbûn 2. kêmbûn, sistbûn (ji bo kêmbûna jan û êşê) m
azalmak 1. hindik bûn, kêm bûn 2. kâm bûn, sist bûn (ji bo kêmkirina jan û êşê) *sancısı azalmış=sancoya wê sist kiriye
1. hindik bûn, kêm bûn 2. kêm bûn, sist bûn (ji bo kêmkirina jan û êşê) * sancısı azalmış sancoya wê sist kiriye l/ngh
azaltma 1. hindikkirin, kêmkirin 2. kêmkirin, sistkirin (ji bo kêmkirina jan û êşê)
1. hindikkirin, kêmkirin 2. kêmkirin, sistkirin (ji bo kêmkirina jan û êşê) m
azaltmak 1. hindik kirin, kêm kirin 2. kêm kirin, sist kirin (ji bo kêmkirina jan û êşê)
1. hindik kirin, kêm kirin 2. kêm kirin, sist kirin (ji bo kêmkirina jan û êşê) l/gh
azamet 1. meznatî, mezinayî, mezintayî, gewretî, ezamet 2. sergevezî, xurûr 3. saw, heybet 4. debdebe, şaşea 5. kuşpenî, quretî
azamet satmak meznatî kirin, quretî kirin, kuşpenetî kirin
azametli 1. mezin, gewre, biezamet 2. ser gevez 3. sawdar, biheybet 4. debdebeyî 5. kuşpene, qure rd
1. mezin, gewre, biezamet 2. sergevez 3. sawdar, biheybet 4. debdebeyî 5. kuşpene, qure rd
azamî zêdetirîn, pirtirîn, bilintirîn, berzetirin, bêhtirîn, ezamî, maksîmûm rd
zêdetirîn, pirtirîn, bilintirîn, berzetirîn, bêhtirîn, ezamî, maksîmûm rd
azap (I) 1. ezab (di Misilmaniyê de cezayê ku wê li axiretê li kesê ku li vê dinyayê guneh kiriye, bê dayîn) *kabir azabı=ezabê qcbrê 2. ezab, êşa giran n
azap (ii) xulam û xizmetkarê fêrman, çewlikan 2. leşkerê mîrekan ku di dema Osmaniyan de di stolan de dihatin wezîfedarkirin dîr
azap çekmek 1) ezab kişandin, ezab dîtin (ji bo li axire tê) 2) êş û jan kişandin, ezibîn
azap vermek êşandin, ezibandin, zerandin, ezab dan (yekî) (II) xulam û xizmetkarê ferman, çewlikan 2. leşkerê mîrekan ku di dema Osmaniyan de di stolan de dihatin wezîfe darkirin dîr
azar azar 1. hino hino, hêdî hêdî 2. piço pi­ço, piç bi piç h
1. bere bere 2. hindik hindik h
1. bere bere 2. hindik hindik h
1. hino hino, hêdî hêdî 2. piço piço, piç bi piç h
azar işitmek hatin azardan, gotin hatin rûyê (yekî) *senin yüzünden azar işitmek istemiyorum=ez naxwazim ji se dema te gotin bên rûyê min
azarlama azardan, azirandin, tekdîrkirin
azardan, azirandin, tekdîrkirin m
azarlamak azirandin, azar dan, be­rê xwe dan (yekî), li irzê (yekî) ketin, irzê (yekî) şikandin, pê re xeyî dîn, tekdir kirin
azirandin l/gh, azar dan l/gh, berê xwe dan (yekî) l/bw, li irzê (yekî) ketin l/bw, irzê (yekî) şikandin l/bw, pê re xeyîdîn l/bw, tekdîr kirin l/gh
azarlanmak hatin azirandin, hatin azardan, hatin tekdîrkirin, pê re hatin xeyîdandin, li irzê (yekî) hatin ketin l/tb
hatin azirandin, hatin azardan, hatin tekdîrkirin, pê re hatin xeyîdandin, li irzê (yekî) hatin ketin l/tb
azarlatmak xwe dan azardan l/lb
xwe dan azardan l/lb
azat 1. azad, serbest nd 2. berdan (li dibista nan paydos) 3. aza, serbestkirî, berdayî rd
azat etmek (veya azat eylemek) 1) azad kirin, serbest kirin, serbest berdan 2) aza kirin (ji bo kole û cariyeyan)
azatsız bêazad, yê ku nayê azakirin rd
bêazad, yê ku nayê azakirin rd
azca hindikekî, piçikek rd
hindikekî, piçikek rd
azdırılmak hatin harkirin, hatin bitirkirin, hatin daberisandin l/tb
hatin harkirin, hatin bitirkirin, hatin daberisandin l/tb
azdırma harkirin, bitirkirin, dijwarkirin, da­berisandin
harkirin, bitirkirin, dijwarkirin, daberisandin m
azdırmak 1. dijwar kirin, har kirin *mer­hem yarayı azdırdı=melhemê birin dijwar kir 2. har kirin, bitir kirin, daberisandin *taş atarak köpeği azdırdı=kevir avête kû çikê har kir 3. har kirin, arûnî kirin, nehs kirin *yüz verip çocukları azdırmışlar=bi destê zarokan re çûne, ew hey car har kirine 4. har kirin (ji bo ji rê derxistina ye­kî) *arkadaşları çocuğu azdırdılar=hevalên wî zarok har kirin
1. dijwar kirin, har kirin * merhem yarayı azdırdı melhemê birîn dijwar kir 2. har kirin, bitir kirin, daberisandin * taş atarak köpeği azdırdı kevir avête kûçikê har kir 3. har kirin, arûnî kirin, nehs kirin * yüz verip çocukları azdırmışlar bi destê zarokan re çûne, ew hey car har kirine 4. har kirin (ji bo ji rê derxistina yekî) * arkadaşları çocuğu azdırdılar hevalên wî zarok har kirin l/gh
azerbaycanlı Azerbeycanî, Azêrbaycanî rd/nd
Azerbeycanî, Azêrbaycanî rd/nd
azeri 1. Azerî (kesê ji nîjada Azeriyan e) 2. Azerî (tiştê ku xweserî Azeriyan e) nd/rd
azerî 1. Azerî (kesê ji nîjada Azeriyan e) 2. Azerî (tiştê ku xweserî Azeriyan e) nd/rd
azerice Azerî, Azerkî, zimanê Azerî
Azerî, Azerkî, zimanê Azerî m
azgın har, bitir, dijwar, hêç, azirî, daberizî *azgın köpek=seye dijwar *azgın deli=dî­ne har *azgın boğa=boxeyê hêç 2. dijwar, har *azgın yara=birina dijwar 3. har, har hare, netebt, nerihet, arûnî, nehs (ji bo zarokên nerihet, netebt) 4. şorik, har, hêçhi lorî, avlorik, hilorî, gewî, axuzî, terxîçî, xelenêrî (ji bo kesê ku daxwaziyên wî yên cinsî zêde ne) rd
har, bitir, dijwar, hêç, azirî, daberizî * azgın köpek seyê dijwar * azgın deli dînê har * azgın boğa boxeyê hêç 2. dijwar, har * azgın yara birîna dijwar 3. har, harhare, netebt, nerihet, arûnî, nehs (ji bo zarokên nerihet, netebt) 4. şorik, har, hêçhilorî, avlorik, hilorî, gewî, axuzî, terxîçî, xelenêrî (ji bo kesê ku daxwaziyên wî yên cinsî zêde ne) rd
azgınlaşma 1. harbûn, bitirbûn, hêçbûn, dij­war bûn, azirîn, daberizîn 2. harbûn, şorî kîbûn, hêçhiloribûn, gewîbûn, axuzîbûn, terxîçîbûn, xelenêrîbûn
1. harbûn, bitirbûn, hêçbûn, dijwar bûn, azirîn, daberizîn 2. harbûn, şorikîbûn, hêçhilorîbûn, gewîbûn, axuzîbûn, terxîçîbûn, xelenêrîbûn m
azgınlaşmak 1. har bûn, bitir bûn, hêç bûn, dijwar bûn, azirîn, daberizîn 2. şorikî bûn, har bûn, hêçhilorî bûn, gewî bûn, axuzî bûn, terxîçî bûn, xelenêrî bûn (ji bo kesê ku daxwaziyê wî/wê yê cinsî zêde dibe)
1. har bûn, bitir bûn, hêç bûn, dijwar bûn, azirîn, daberizîn 2. şorikî bûn, har bûn, hêçhilorî bûn, gewî bûn, axuzî bûn, terxîçî bûn, xelenêrî bûn (ji bo kesê ku daxwaziyê wî/wê yê cinsî zêde dibe) l/ngh
azgınlık 1. harî, harharetî, dijwarî, hêçî, bi tirî 2. şorikî, avlorikî, hêçeloritî, axuzîtî, terxîçîtî, xelenêrîtî
1. harî, harharetî, dijwarî, hêçî, bitirî 2. şorikî, avlorikî, hêçelorîtî, axuzîtî, terxîçîtî, xelenêrîtî m
azı diranê kursî, diranê paşiyê, diranê axriyê ant/nd
diranê kursî, diranê paşiyê, diranê axriyê ant/nd
azı çoğa saymak Me hindikiyê te bi pirî qebûl kir, me bi se­re xwe qebûl e, me bi temamî qebûl e
azı dişi diranê kursî, diranê paşî, diranê axriyê ant/nd
diranê kursî, diranê paşî, diranê axriyê ant/nd
azıcık 1. piç, piçek, piçik, piçiçek, çîçik, çî çikek, piçikok, pirtîkek, lîçik, kirtikek, çe­nek, çenik, hindikek *azıcık ekmek ver bana=piçek nan bide min rd 2. bîstikek, qasek, hinek, qederek, weşek, dilopek (ji bo demê) *azıcık buraya gelir misin?=tu karî qasekê werî vir? h
azicik aşım kaygısız başım bila dilê min rihet be, bila loqeq nanê ziwa be
azık derxur, debare, tûşe, tiwîşû, zewade n
derxur, debare, tûşe, tiwîşû, zewade n
azıklı 1. bizewade, bixurek 2. nanda (kesê ku zikê hêjar û belengazan têr dike) rd
1. bizewade, bixurek 2. nanda (kesê ku zikê hêjar û belengazan têr dike) rd
azıklık 1. zewade (xwarin morina ku ji bo zewadeyê hatiye amadekirin) 2. tûr, tûrê zewadeyê 3. ziyana ku beriya bênderan tê gelekirin
1. zewade (xwarin morina ku ji bo zewadeyê hatiye amadekirin) 2. tûr, tûrê zewadeyê 3. ziyana ku beriya bênderan tê gêlekirin m
azil ezl, (yek) ji peywirê kişandin, (yek) ji vatiniyê kirin
azil etmek bnr azletmek
azil olunmak bnr azlolunmak
azılı çavsor, har *azılı katil=mêrkujê çavsor rd
çavsor, har * azılı katil mêrkujê çavsor rd
azim wire, cehd, xîret, ezîm
azim etmek bnr. azmetmek
azim ettirmek bnr. azmettirmek
azimet çûn
azimet etmek bi rê ketin, ketin rê
azimli wiredar, biezm rd
wiredar, biezm rd
azımsama kêmdîtin, hindikdîtin
kêmdîtin, hindikdîtin m
azımsamak kêm dîtin, hindik dîtin, pê qayîl nebûn l/bw, qîma xwe pê neanin, dilê (yekî) di ber re nehatin
kêm dîtin l/gh, hindik dîtin l/gh, pê qayîl nebûnl/bw, qîma xwe pê neanîn l/bw, dilê (yekî) di ber re nehatin l/bw
azınlık 1. hindikayî, kêmatî, kêmayetî, kêmjimar, ekaliyet (dijraberê piraniyê; ji bo ke sê ku di civatekê de ji hêla çawanî û hejmarî ve hindik in) 2. hindikayî, kêmane, kêmatî, kêmayeti, kêmnetewe, miletê hûr, hûrgel, hûrmilet, ekaliyet *her ulus kendi azınlıklarına haklarını vermeli=divê ku her netewe mafê hindikahiyên xwe bide wan sos/m n
azınlık hükümeti hikûmeta hindikahiyê
azınlıkta kalmak jê kêmtir man
azışmak sor bûn, zêde bûn, germ bûn, li hev germ bûn, li hev sor bûn *savaş azıştı=şer sor bû
sor bûn l/ngh, zêde bûn l/ngh, germ bûn l/ngh, li hev germ bûn l/bw, li hev sor bûn l/bw * savaş azıştı şer sor bû
azıştırmak li hev sor kirin, li hev germ ki­rin l/bw
li hev sor kirin, li hev germ kirin l/bw
azıtma daberisandin, berizandin, harkirin, bitirkirin
daberisandin, berizandin, harkirin, bitirkirin m
azıtmak 1. daberisandin, berizandin, har ki­rin, bitir kirin, hêç kirin, hêçhilorî kirin 2. ji sere xwe derketin (mec) *sen yine azıttın=tu dîsa ji sere xwe derketî ha
1. daberisandin, berizandin, har kirin, bitir kirin, hêç kirin, hêçhilorî kirin l/gh 2. ji serê xwe derketin (mec) * sen yine azıttın tu dîsa ji serê xwe derketî ha l/bw
aziz 1. xoşewîst, delal, serdilk, berdil, ezîz 2. qenc, salih, qencê Xwedê rd
azizi hêjayê ber dilê (yekî), şîrînê ber dilê (...)
azizlik 1. xoşewîstî, delalî, berdilî, delalîk, ezîzî 2. mizawirî
azizlik etmek mizawirî ki­rin, sarftî kirin
azletmek ezl kirin, ji wezîfeyê kirin l/bw, ji erkê kişandin
ezl kirin l/gh, ji wezîfeyê kirin l/bw, ji erkê kişandin l/bw
azlık 1. hindikî 2. hindikahî, ekaliyet
1. hindikî 2. hindikahî, ekaliyet m
azlolunmak hatin ezlkirin, ji wezîfeyê hatin kirin l/tb
hatin ezlkirin, ji wezîfeyê hatin kirin l/tb
azma 1. harbûn, bitirbûn, hêçbûn, daberizîn 2. hêçhilorî (ji bo hestên cînsî) 3. axuzî ((ji bo boxe û gamêşan) durehî, melez
1. harbûn, bitirbûn, hêçbûn, daberizîn 2. hêçhilorî (ji bo hestên cînsî) 3. axuzî ((ji bo boxe û gamêşan) durehî, melez m
azmak (I) 1. lîç, lîçik, lîça avê 2. avzêm, lî tav m (II) 1. har bûn, bitir bûn, hêç bûn, daberizîn, ji sere xwe derketin, ji destê xwe çûn *ço­cuklar azdı=zarok har bûn 2. har bûn, hil hatin, rabûn *nehir azmış=çem har bûye (an jî çem rabûye) 3. har bûn, dijwar bûn (ji bo lêçêrîna birînê li ten û canê mi­rov) 4. şorikî bûn, har bûn, hêçhilorî bûn, hilorî bûn, agir ketin (yekî) (ji bo kesê ku xwestin û hestên wî/wê yê cinsî radibin) S. axuzî bûn (ji bo gamêş û boxeyan) 6. demikîn (ji bo cil û coran ku renge wan zerikî dibe û hew spî dibin) 7. jê çêbûn (ji bo durehîtiyê) *katır, atla eşek­ten azmış bir hayvandır=hêstir heywanek e ku ji ker û mihînê çêbûye
azmak (i) 1. lîç, lîçik, lîça avê 2. avzêm, lîtav m
azmak (ii) 1. har bûn l/ngh, bitir bûn l/ngh, hêç bûn l/ngh, daberizîn l/ngh, ji serê xwe derketin l/bw, ji destê xwe çûn l/bw * çocuklar azdı zarok har bûn 2. har bûn, hilhatin, rabûn * nehir azmış çem har bûye (an jî çem rabûye) l/ngh 3. har bûn, dijwar bûn (ji bo lêçêrîna birînê li ten û canê mirov) l/ngh 4. şorikî bûn, har bûn, hêçhilorî bûn, hilorî bûn, agir ketin (yekî) (ji bo kesê ku xwestin û hestên wî/wê yê cinsî radibin) l/ngh 5. axuzî bûn (ji bo gamêş û boxeyan) l/ngh 6. demikîn (ji bo cil û coran ku rengê wan zerikî dibe û hew spî dibin) l/ngh 7. jê çêbûn (ji bo durehîtiyê) * katır, atla eşekten azmış bir hayvandır hêstir heywanek e ku ji ker û mihînê çêbûye l/ngh
azman 1. bitir (ji bo kesê terpase, tirtire) rd 2. durehî, melez rd 3. qol, qolê dar (ji bo kereste) n
1. bitir (ji bo kesê terpase, tirtire) rd 2. durehî, melez rd 3. qol, qolê dar (ji bo kereste) n
azmetmek cehd kirin
cehd kirin l/gh
azmettirme Nkz: azmettirmek
azmettirmek pê dan kirin, (yek) ezmî kirina (tiştekî) kirin l/lb
pê dan kirin, (yek) ezmî kirina (tiştekî) kirin l/lb
aznavur terpase, xedar, zalim (aznavûr, li Melazgirê navê kelekê ye û navdar e) rd
aznavur gibi kesê ku bi zalimane tevdigere
aznif leystikeke domînoyê
leystikeke domînoyê
azot azot, elementeke ku nimareya wê ya atomê 7, giraniya wê 14,008 e, reng û tehma wê nîn e û di hewayê de ji çar paran parek heye. Kurtebêjeya wê N ye kîm/m
azot, elementeke ku nimareya wê ya atomê 7, giraniya wê 14,008 e, reng û tehma wê nîn e û di hewayê de ji çar paran parek heye. Kurtebêjeya wê N ye kîm/m
azotlama azotkirin
azotkirin m
azotlamak azot kirin
azot kirin l/gh
azotlu azotdar, biazot rd
azotdar, biazot rd
azotometre azotometre, azotpîv
azotometre, azotpîv m
azrail Ezraîl, Ruhstîn, Melkemot ol/n
azraile bir can borcu olmak (veya kalmak) 1) kengê be wê Ezraîl bê ser rihê me 2) mi­rin li me kêm e (ji bo bêdeyn û dûbûnê)
azrailin elinden kurtulmak ji gorê vegerîn (ji bo kesê ku ji mirinê xelas dibin)
azraille bu­run buruna gelmek mirin û nemirin, Ez­raîl hatin û bi paş de vegerîn
az dolgun, ihtiraslı, tutkulu.
kîm Az (azot’un kısaltması)
bnr aza (II)
aza (i) rd 1. özgür, erkin, hür (herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan) 2. özgür (kendi kendine hareket etme, davranma, karar gücü olan) 3. özgür (tutuklu olmayan) 4. rd azat, serbest bırakılmış olan 5. cesur 6. yanık olmayan (çocuk oyunlarında yanık olmamış olan kimse)
aza (ii) rd içli (ceviz için)
aza bûn l/ngh 1. özgürleşmek 2. azat olmak 3. cesurlaşmak 4. çocuk oyunlarında oyuna tekrar katılma hakkını elde etmek
aza kirin l/gh 1. özgürleştirmek 2. serbest bırakmak, azat etmek 3. çocuk oyunlarında oyuna kazandırmak
azabûn m 1. özgürleşme 2. azat olma 3. cesurlaşma 4. çocuk oyunlarında oyuna tekrar katılma hakkını elde etme
azabûyî nd/rd azadlı, azat edilmiş olan
azabûyîn m 1. özgürleşme 2. azat olma 3. cesurlaşma 4. çocuk oyunlarında oyuna tekra katılma hakkını elde etme
azad özgür, hür.
rd 1. özgür, serbest, hür (herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan) 2. özgür (bir ülke, devlet için; yönetim bakımından herhangi bir yabancı gücün etkisi altında olmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan) * welatên azad özgür ülkeler 3. özgür (kendi kendine hareket etme, davranma, karar gücü olan) * her kes azad e, çawan dixwaze dikare wilo tevgere herkes özgür, istediği gibi davranır 4. özgür (tutuklu olmayan) 5. özgür (başkasının kölesi olmayan) * demokrasî navê wê sazûmanê ye ku takekesên serbest ew pêk anîne demokrasi özgür bireylerin oluşturduğu bir düzendir 6. özgür (siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen) * çapemeniya azad özgür basın 7. özgür (toplumsal baskılara, özellikle görgü kurallarına boyun eğmeyen) 8. argo aylak, başıboş gezen
azad kirin l/gh özgürleştirmek
azadane h/rd özgürce, serbestçe
azadanî m 1. af(bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama) 2. tatil, dinlenme
azadanîya giştî genel (veya umumî) af
azadar rd özgür, serbest, hür, azat
azadarî m özgürlük
azadbîr rd liberal, özgür düşünceli
azadbûn m özgürleşme
azadbûna ramanê (an jî fikrê) düşünce özgürlüğü
azadbûyî rd özgürleşmiş olan
azadbûyîn m özgürleşiş
azade rd 1. özgür, serbest (herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan) 2. özgür (kendi kendine hareket etme, davranma, karar gücü olan)
azade bûn l/ngh özgürleşmek
azadetî m özgürlük
azadî hürriyet, özgürlük.
m özgürlük, serbestlik, hürriyet
azadîhez nd/nt özgürlüksever
azadîhezî m özgürlükseverlik
azadîparêz nd/nt özgürlük savunucusu
azadîparêzî m özgürlük savunuculuğu
azadîperest rd özgürlük düşkünü, özgürlükçü
azadîperestî m özgürlük düşkünlüğü, özgürlükçülük
azadîperwer nd/nt özgürlüksever
azadîperwerî m özgürlükseverlik
azadîtî m özgürlükçülük
azadîxwaz rd 1. özgürlükçü 2. özgürlük yanlısı
azadîxwazî m 1. özgürlükçülük 2. özgürlük yanlılığı
azadîya derbirîna ramanê (hizrê an jî fikirê) düşünce özgürlüğü
azadîya kesane şahsi özgürlükler
azadîya ragihandinê iletişim özgürlüğü
azadîya raman û derbirînê düşünce ve ifade özgürlüğü
azadker rd/nt özgürleştirici, özgürleştiren
azadkirî nd/rd 1. özgür kılınmış, özgürleştirilmiş 2. azadlı, azat edilmiş olan
azadkirin m özgürleştirme
azadmend rd özgür olan, azat
azahî m özgürlük, hürriyet
azaker rd/nt özgürleştirici
azakirî nd/rd 1. özgür kılınmış olan 2. azadlı, azat edilmiş olan 3. oyuna kazandırılmış kimse
azakirin m 1. özgürleştirme 2. serbest bırakma, azat etme 3. çocuk oyunlarında oyuna kazandırma
azale m tezek
azalî m bir tür çakmaklı tüfek
azan ol/m 1. ezan 2. banlama, ötme * dîk azan da horoz öttü
azan dan l/gh 1. ezan okumak 2. banlamak, ötmek
1) ezan okumak 2) ötmek, banlamak (horoz ötmek)
azan pê de hatin ezanı etmek
azana eşayê yatsı ezanı
azana esrê ikindi ezanı
azana êvarê (an jî mexribê) akşam ezanı
azana ker û lalan pê de hatin afallanmak
azandan m 1. ezan okuma 2. banlama, ötme
azanî rd ezanî
azar azar.
m 1. acı, ızdırap, eziyet, üzgü * azarên derûnî iç ızdıraplar 2. azar
azar dan l/gh azarlamak, tekdir etmek, terslemek, çıkışmak, paylamak
azar dan (yekî) 1) eziyet etmek, acı vermek 2) paylamak, azarlamak
azar lêdan paylamak.
azardan m azarlama, tekdir etme, tersleme, çıkışma, paylama
azardayî rd azarlanmış, paylanmış olan
azardayîn m azarlama
azarde rd rencide
azardedil rd sıkıntılı
azardedilî m sıkıntı (ruhî durgunluk)
azardîde rd ezgin (çok cefa görmüş kimse)
azardîdetî m ezginlik (cefa görme halı)
azardilî m sıkıntı (ruhî durgunluk)
azarel rd yalvarıcı, yakarıcı
azarî rd rencide
azarî kirin l/gh ahüzar etmek
azarkêş rd çilekeş
azarkêşî rd çilekeşlik
azaser rd azat, hür
azatî m cesurluk
azawî m rüşt
azayet rd cesur
azayetî m cesaret
azayî m 1. özgürlük, erkinlik 2. cesaret
azayîhez nd/nt özgürlükçü
azayîhezî m özgürlükçülük
azbat bnr ezbet
azdabaq m baburtlama
aze bnr aza (II)
azeh m çıban
azep rd bekâr (evlenmemiş kimse)
azep man bekâr kalmak
azeptî m bekârlık
azeptî baxatî ye bekârlık sultanlıktır
azer n ateş
azerbeycanî rd/nd Azerbaycanlı
azerde m 1. eziyet 2. rd hasta
azerde dan l/gh eziyet etmek
azerdedan m eziyet etme
azerdedayî rd eziyete uğramiş olan
azerdedil rd sıkıntılı, boğunuk, bungun, bunlu
azerdedilî m 1. buhran, bunaltı 2. sıkıntı, iç sıkıntısı, bunluk
azerdedilî bûn l/ngh sıkıntı basmak
azerdedilîbûn m sıkıntı basma
azerî Azeri.
nd/rd 1. Azeri 2. m Azerice
azerkî m Azerice
azfendak nd gök kuşağı
azî nd1. üstü, yanı açık yer 2. ortalık li
azik m yeşil buğday filizinin suyu ile undan yapılan bir yemek
azîn m 1. yöntem, metot 2. siyaset (yöntem) * azîneya buhayan fiyat politikası
azîna aktîf ped aktif metod
azinc m konut, ikametgâh, mesken
azîndar rd yöntemli
azîndarî m yöntemlilik
azîne bnr azîn
azînedar bnr azîndar
azînî rd metodik
azînnasî m metedoloji, yöntem bilimi
azînnasiyî rd yöntem bilimsel
azip bnr azep
aziptî bnr azeptî
azirandî (i) rd 1. acıtılmış 2. azarlanmış, paylanmış 3. incitilmiş olan
azirandî (ii) rd 1.azdırılmış, kudurtulmuş 2. kızgın, kızıştırılmış olan
azirandin (i) m 1. acıtma, incitme, sancıtma, sızlatma 2. azarlama, paylama paylamak 3. incitme, üzme
l/gh 1. acıtmak, incitmek, sancıtmak, sızlatmak 2. azarlamak, paylamak 3. incitmek, üzmek (kötü söz veya davranışla birini kırmak)
azirandin (ii) m 1. azdırma, kudurtma 2. kızıştırma
l/gh 1. azdırmak, kudurtmak 2. kızıştırmak (hayvan için)
azirî rd 1. azgın, azgınlaşmış olan 2. kızgın (eş arayan hayvan için)
azirî bûn l/ngh kızgınlaşmak
azirîbûn m kızgınlaşma
azirîn m 1. azma 2. azgınlaşma, kudurma 3. sancımak, acımak 4. inat etme, kaytarma 5. kızma, kösnüme, kızışma (hayvan eş isteme zamanı gelme) 6. kuzu donup meme emememe
l/ngh 1. azmak * nexweşîn lê aziriye hastalığı azmış 2. azgınlaşmak, kudurmak * zarok azirî çocuk kudurdu 3. sancımak, acımak 4. inat etmek, kaytarmak 5. kızmak, kösnümek, kızışmak (hayvan eş isteme zamanı gelmek, çiftleşmeyi istemek) 6. kuzunun donup meme emememesi
aziriyayî rd 1. azmış olan 2. kösnüleşmiş olan
azîya xwedê ye kapı baca açık (veya kilitli)
azîyan man ortada kalmak li
azîze mzk/m Kürt müziğinde ölçüsüz şarkı
azlû rd 1. faş, deşifre (açığa vurulmuş, ortaya dökülmüş) 2. açık, belirgin, bariz
azlû bûn l/ngh 1. beyan olmak 2. belirginleşmek
deşifre olmak
azlû kirin l/gh 1. beyan etmek, dışa vurmak 2. belirginleştirmek
faş etmek, deşifre etmek
azlûbûn m 1. beyan olma 2. belirginleşme
azlûbûyî rd açıklanmış, deşifre, belirginleşmiş olan
azlûkirî rd 1. beyan edilmiş 2. belirginleştirilmiş olan
azlûkirin m 1. beyan etme, dışa vurma 2. belirginleştirme
azlûtî m belirginlik
azman bnr ziman
azmayîş m 1. imtihan, sınav 2.deneyim
azmayîşdar rd deneyimli
azmayîşt m deney
azmend hırslı.
azmûn m 1. sınav 2. tecrübe
azmûn bûn imtihan olmak, denenmek.
azmûna devkî sözlü sınav.
sözlü sınav
azmûna nivîskî yazılı sınav
aznavûr rd aznavur
azo m bir kocakarı ilaca
azoqe m 1. temîn, sağlama 2. azık
azoqe kirin l/gh temîn etmek, sağlamak
azoqekirî rd temîn edilmiş, sağlanmış olan
azoqekirin m temîn, sağlama
azoqevan nd/nt azıkçı
azot kîm/m azot (kısaltması N)
azot kirin l/gh azotlamak
azotdar rd azotlu
azotkirî rd azotlanmış, azotlu
azotkirin m azotlama
azotometre m azotometre
azotpîv m azotometre
azûntû rd başıboş
azûntûtî m başıboşluk
azurde rd hasta
azûxe m azık, yiyecek
azwer rd hırslı, ihtiraslı
azwerî m hırs, ihtiras, güçlü istek
aza (rengdêr) azad, serbest, rizgar, serbixwe, xweser, ne kole, ne bindest, ne girtî, ne dîl, ne zindanî, ne êsîr, çeleng, fêris, gernas, egîd, çalak, zîrek, wêrek, qehreman, mêrxas.
Herwiha: aza.
Bikaranîn: Lêker: aza bûn, aza kirin. Navdêr: azabûn, azakirin Rengdêr: azabûyî, azakirî.
: azahî, azahîxwaz, azahîxwazî, azatî, azatîxwaz, azatîxwazî, azayî, azayîxwaz, azayîxwazî
serenav, nêr, navek zelaman e
aza bûn (lêker)(Binihêre:) aza
aza kirin (lêker)(Binihêre:) aza
aza yî (navdêr, mê) merdî, netre.
ji: aza +-yî
azab antiş (Zazaki) azab kişandin, ceza dîtina piştî mirinê
azab dayiş (Zazaki) azab dayin
azab kerdiş (Zazaki) (navdêr)azab kirin, zahmet pê dayîn
azab kirin (lêker)(Binihêre:) azab
azabkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azab kirin
azabkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) azab
azabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aza
azabûyî (rengdêr) (Binihêre:) aza
azad serenav, nêr, navek e bo zelaman.
ji: Ji azad
azad biyayîş (Zazaki) azad bûn, li xweser bûn
azad bûn (lêker)(Binihêre:) azad
azad kerdiş (Zazaki) (navdêr)azad kirin, xweser kirin, serbest kirin
azad kirin Tewandî(lêker) serbest kirin, rizgar kirin.
ji: azadkirî
azadandin (lêker)berdan, azadkirin.
ji: azad +-andin
azadane (rengdêr) bi awayekî azad, serbestane.
ji: azad + ane
azadanî (navdêr, mê) bexş, bexşan, bexşî, ef, amerzîş, efû.
ji: aza +-danî
azadar (rengdêr) rizgarkirin, azakirin, berdan, aza, serberdan.
ji: aza +-dar
azadbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) azad
azadbûyî (rengdêr) (Binihêre:) azad
azadê (Zazaki) azadî, ba. serxwebûn, serbestî
azadî (navdêr, mê) serbestî, rizgarî, xweserî, serxwebûn, azadbûn, rewşa mirov tê de azad, serbixweyî.
Dijwate: koletî, bindestî, benîtî, êxsîrî, dîlî, zindan.
ji: azad + î.
: azadîxwaz, azadîxwazî
azadî kirin (lêker)(Binihêre:) azadî
azadîparêz (navdêr, mê) azadîxwaz, serbestîxwaz, azadîperwer, azadîpurest.
ji: azadî +-parêz
azadîparêzî (navdêr, mê) azadîxwazî, serbestîxwazî, azadîperwerî, azadîperestî.
ji: azadî +-parêzî
azadîperestî (navdêr, mê) azadîxwazî, serbestîxwazî, azadîperwerî, azadîparêzî.
ji: azadî +-perestî
azadîperwer (navdêr, mê) azadîxwaz, serbestîxwaz, azadîpurest, azadîparêz.
ji: azadî +-perwer
azadîperwerî (navdêr, mê) azadîxwazî, serbestîxwazî, azadîperestî, azadîparêzî.
ji: azadî +-perwerî
azadîtî (navdêr, mê) serbestîtî, lîberalîzm.
ji: azad +-îtî
azadîxwaz (rengdêr) kesa/ê ku ji azadiyê hez dike, kesa/ê ku doza azadiyê dike, kesa/ê ku azadiyê dixwaze.
Herwiha: azadîxwez.
ji: azadî + -xwaz.
: azadîxwazî azadîxwazîtî azadîxwaztî
azadîxwazî (navdêr, mê) lîberalîzm, pêşveroyî, serbestî, serbestîxwazî, misaheme, azadî, pêşveçûn, pêşketin, bawerî, rewşa azadîxwazbûnê.
ji: azadîxwaz + -î
azadiya çapemeniyê (navdêr, mê) azadiya rojnamevaniyê, azadiya weşandinê, azadiya belavkirinê, maf û azadiya ku dibêje çapemenî dikare nûçe û dîtin û baweriyan bêsansûr biweşîne û belav bike. Binêre
Herwiha: azadiya çapemeniyê azadiya civînê azadiya dînî azadiya gerrînê azadiya gotinê azadiya peymanê mafê çekhilgirtinê mafê daxwazkirinê mafê takekesiyê.
ji wêjeyê: Enstîtuya Çapemeniya Navneteweyî (IPI), der barê sala 2011an de rapora azadiya çapemeniyê amade kir. IPI, di raporê de diyar kir ku Tirkiye di qada azadiya çapemeniyê de welatê herî xerab ê Ewropayê ye.. Bi soranî: ئازادیی ڕۆژنامەگەری
azadiya gerrînê (navdêr, mê) mafê livînê, azadiya hatinûçûnê, maf û azadiya ku dibêje welatî dikare li welatê xwe serbest bigerrin û ji welatê xwe derkevin û lê vegerrin. Binêre
Herwiha: azadiya çapemeniyê azadiya civînê azadiya dînî azadiya gerrînê azadiya gotinê azadiya peymanê mafê çekhilgirtinê mafê daxwazkirinê mafê takekesiyê.
ji wêjeyê: ji 1,5 milyonan zêdetir kes ji bikaranîna mafên xwe yên bingehîn, azadiya gerînê, şertên jiyana baş, xebat, tenduristî û perwerdehiyê mehrûm in.. Bi soranî: ئازادیی ڕۆژنامەگەری
azadiya gotinê (navdêr, mê) azadiya derbirînê, azadiya ramanê, maf û azadiya ku dibêje welatiyan dikarin dîtin û baweriyên xwe bêsansûr bibêjin û ji ber gotin û ramanên xwe neyên cezakirinBinere.
Herwiha: azadiya çapemeniyê, azadiya civînê, azadiya dînî, azadiya livînê, azadiya peymanê, mafê çekhilgirtinê, mafê daxwazkirinê, mafê takekesiyê.
ji wêjeyê: Yek ji mercên bingehîn ên demokrasî û zanyariyê, mafê azadîya ramanê ye. Bêyî mafê rexne û azadiya gotinê, zor û çavsorî dê her desthilatdar be. Darizandina Dr. Ismaîl Beşikçi çavsorîya ku li Tirkî heye diyar dike.
azadiye (Zazaki) (navdêr, mê) azadî, serbestî, xweserî, serxwebûn, rizgarî.
ji: azad + -iye
azadkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azad kirin
azadkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) azad
azaker (navdêr, mê) qayimker.
ji: aza +-ker
azakî (navdêr, mê) dilêrane, bi azayi, bi dilên, bi azayî, dilêrkî.
ji: aza +-kî
azakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aza kirin
azakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aza
azale (navdêr, mê) sotemenî, ardû, şewate, mazot, mehrûkat, tiştên bo hilkirina agir pêwîst wek dar û êzing û benzîn û gaz û hwd, agirde
azan dan (lêker)bang dan.
ji: azan + dan
azan kirin (lêker)(Binihêre:) azan
azane (navdêr, mê) pişû, betlane, bênvedan, tatîl, îstîrehet, dema mirov kar nake Te azaneya xwe ya havînê li kû borand?, vehesîn, merexesî.
Herwiha: azadane.
Bide ber: heyvane mehane rojane.
ji: azad + -ane.
: azaneyî
azaneyî (navdêr, mê) rewşa azanebûnê.
ji: azane + -yî
azanî (navdêr, mê) bangî.
ji: a +-zanî
azankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azan kirin
azar (navdêr, mê) ezyet êş, ezyet, ezab, şkence, nexweşî, kul, derd, kovan, xem, îza.
ji: jiari, hevreha soranî ئازار (azar), farisî آزار (azar), pehlewî azerten, azar-, avestayî zer-. Herwiha hevreha kurdî arandin..
Bikaranîn: Lêker: azar kirin, azar dan. Navdêr: azarkirin, azardan Rengdêr: azarkirî.
: azardar, azardarî, azarder, azarderî, azarî, azarkêş, azarkêşî
azar dan (lêker)(Binihêre:) azar
azar kirin (lêker)(Binihêre:) azar
azard (navdêr, mê) axwîn, peroş, kelecan, heyecan
azardan (navdêr, mê) é andin
azardar (rengdêr) bijan, bijan, êşdar, biazar, biezyet, tişta/ê ku azarê jê çêdibe yan azar tê de heye.
Herwiha: azarder azardêr.
Dijwate: bê-êş.
ji: azar + -dar.
: biazarî biazarîtî biazartî
azardayî (rengdêr) dilazar, êsandî, azarkirî.
ji: azar +dayî
azarde (rengdêr) êşandî, azirandî, azirî, xeyidandî, xeyidî, dilmayî, rencîde, dilşikestî, acizkirî, acizbûyî, sil.
ji: Ji farisî, têkildarî azar.
Bikaranîn: Lêker: azarde dan. Navdêr: azardedan
azarde dan (lêker)(Binihêre:) azarde
azardedan (navdêr, mê) (Binihêre:) azarde
azardîtî (Binihêre:) azar
azarî (navdêr, mê) rewşa azarbûnê, azarde, elemoyî, elemdar, elemnak, bielem, kedernak, şkence.
ji: azar + -î.
Bikaranîn: Lêker: azarî kirin. Navdêr: azarîkirin
azarî kirin (lêker)(Binihêre:) azarî
azarîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) azarî
azarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azar kirin
azarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) azar
azatî (navdêr, mê) rewşa azabûnê.
ji: aza + -î
azawî (navdêr, mê) birbirî, ruşt, fehmberî, fehmdarî, fehmkerî.
ji: aza +-wî
azayê (Zazaki) azatî, îşê azayan
azayî (navdêr) zîrekî, mêranî
azbat (navdêr, mê) malbat, binemal, mal, xanedan, ayle, famîle.
ji wêjeyê: Ez ji malek û azbatek kurd im.(Rojen Barnas di Netkurd.com de, 1/2006).
: azbatî
azbatî (navdêr, mê) rewşa azbatbûnê.
ji: azbat + -î
azente (navdêr, mê) rave, şirove, analîz, îzah, şerh, ravekirin, vavartin, vekolîn.
Herwiha: azentî.
Bide ber: azîne
azenteker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê azente dike.
ji: azente + -ker
azentekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azente kirin
azenteyî (navdêr, mê) rewşa azentebûnê.
ji: azente + -yî
azer (navdêr, nêr) azerî, azerbeycanî, miletek e ku bi taybetî li Azerbeycanê û Îranê dijî, kesa/ê ji wî miletî, agir, şewat, ateş.
Herwiha: Bi wateya agir, şewat
Herwiha: azir > azirandin, azirîn
azerbaycan (navdêr) welatek li Asyayê ku xelkê tirk lê dije
azerbaycana rojava Serenav,mê, yek ji sî parêzgehên Îranê ye, dikeve rojhilatê Kurdistan
azerbeycan Serenav,mê, welatek e li parzemîna Asyayê, Azerbeycana Rojava yan Azerbeycana Xerbî: herêmek e li Îranê.
Herwiha: Azerbêcan Azirbaycan. Binêre
Herwiha: azerî.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئازه‌ربه‌یجان.
ji: hevreha farisî آذربایجان (Azerbaycan) ji erebî أذربيجان (Aẕerbeycan) jipehlewi Atupatekan jihexamenisi ji navê kesan Adurpat- (bi agir parastî), binêre: adir/agir û payîn/parastin..
: azerbeycanî azerbeycanîtî
azerbeycanî (navdêr) azerî, welatiya/ê Azerbeycanê, azerî, kesa/ê ji Azerbeycanê(rengdêr) tişta/ê Azerbeycanê, azerbeycaniyan yan zimanê wan: Rojnameyên azerbeycanî dinivîsin ku...(navdêr, mê) azerî, zimanê Azerbeycanê (ku zimanek tûranî yê nêzî tirkî ye û ji bilî Azerbeycanê herwiha bi taybetî li Îranê jî têt peyivîn).
Herwiha: azerbaycanî azirbaycanî azirbeycanî.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئازەربایجانی.
ji: Azerbeycan + -î.
: azerbeycanîtî
(navdêr, mê) Azêrbaycanî.
ji: Azerbeycan +-î
azerbeycanîtî (navdêr, mê) rewşa azerbeycanîbûnê.
ji: azerbeycanî + -tî
azerî (navdêr, mê) azerbeycanî, zimanê Azerbeycanê (ku zimanek tûranî yê nêzî tirkî ye û ji bilî Azerbeycanê herwiha bi taybetî li Îranê jî têt peyivîn) (navdêr) azerbeycanî, welatiya/ê Azerbeycanê, azerbeycanî, kesa/ê ji Azerbeycanê(rengdêr) tişta/ê Azerbeycanê, azerbeycaniyan yan zimanê wan: Rojnameyên azerbeycanî dinivîsin ku....
Herwiha: azarî azirî.
Bide ber: azarî.
ji: azer + -î.
: Azerbeycan azerbeycanî azerbeycanîtî
azerî bûn (lêker)(Binihêre:) azerî
azerî kirin (lêker)(Binihêre:) azerî
azerîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) azerî
azerîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) azerî
azerîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azerî kirin
azerîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) azerî
azerkî (navdêr, mê) Azerî, zimanê Azerî.
ji: azer +-kî
azerme (rengdêr) genc, xort, ciwan, cihêl.
Herwiha: azirme
azerpîr (navdêr, nêr) birêveberên dînî yên zerdeştiyan.
Herwiha: aderpîr aterpîr atirpîr azirpîr
azerpîrane (rengdêr) bi awayekî azerpîr.
ji: azerpîr + -ane
azerpîrî (navdêr, mê) rewşa azerpîrbûnê.
ji: azerpîr + -î
azeryon (Zazaki) Wate
azex (navdêr, mê) pirzik, girmik, sîgîl, zigîl, weredan, balû, balûl.
Herwiha: ajeq ajex azeq wajeq wajex wejeq wejex wezeq wezex
azgilêr (Zazaki) dara çolik, lat. quercus
azgîn (lêker)azwer
azî (lêker)nexweşî , bêhalî
azî kirin (lêker)nexweş bûn , bêhal bûn , aciz bûn
azib (rengdêr) û(navdêr, mê) kurrê nezewicî, zelamê jin bo xwe neaniye.
Herwiha: azeb.
Hevwate: bekar bêjin nezewicî.
Dijwate: zewicî.
Têkildar: bakîre xama.
Bide ber: bîmêr bîjin.
: azibî azibîtî azibtî
azibî (navdêr, mê) rewşa azibbûnê.
ji: azib + -î
azîl (navdêr, mê) penaberî, iltica, licû, mihacirî, mihacirî, refûj, sitargeh, penageh, pena, sitare.
ji: Ji frensî.
: azîlî azîlker
azîlî (navdêr, mê) rewşa azîlbûnê.
ji: azîl + -î
azîlker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê azîl dike.
ji: azîl + -ker
azîne (navdêr, mê) metod, rêç, rêbaz, pêşerê, dirb, teknîk, rûtîn, awayê ku karek pê tê kirin, awa, standard, isûl, islûb.
Bide ber: azmûn
azînedar (rengdêr) rêbazdar, bimetod, biazîne.
ji: azîne +-dar
azînedarî (navdêr, mê) bimetodî.
ji: azîne +-darî
azînenasî (navdêr, mê) metedolojî, metodoloji.
ji: azîne +-nasî
azîneyî (navdêr, mê) rêbazî, metodîk.
ji: azîne +-yî
azir (navdêr, nêr) azirandin yan azirîn, agir, şewat, ateş.
Herwiha: azer.
ji: Têkildarî agir û atir
azirandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye azirandin
azirandin (lêker)(navdêr, mê) êşandin, xeyidandin, sil kirin, qehirandin, zilqitandin, aciz kirin, arandin, cixirandin, şarandin, sîqilandin, halan, tehrîk kirin, lê sor kirin, teşwîq kirin, engizandin, belişandin, pîj kirin, ajawe kirin, provoke kirin, han dan, fît kirin, xiroşme kirin, cilixandin, lê gurr kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئازراندن.
Herwiha: azrandin. Tewîn: Lêker: -azirîn-.
Têkildar: azirîn.
ji wêjeyê: Ez dibêjim di sîstemekê demokrat de, bi taybetî j heke hikûmet ji aliyê miletî ve hilbijartî be, hemî rêkên demokratî bo rawestandina biryarekê yan dana biryarekê rewa ne. Komkirina îmzeyan, xwenîşandan, duristkirina raya giştî, azirandina vî babetî di navgînên ragihandinê de, hemî rêkên demokratî ne û ev bo du tiştan bi kar dihên: yan bo rawestandina pêşniyara biryarekê ku tirsek heye ew bibe biryar, yan jî bo dana biryarekê ku daxwaza xelkekî ye..
ji: azir (têkildarî agir) + -andin.
: azirandî, azirîner
azirîn (lêker)(navdêr, mê) êşîn, di nav leşî de şewitîn, xeyidîn, sil bûn, qehirîn, zilqitîn, aciz bûn, har bûn, haç bûn, hêç bûn, arîn, cixirîn, şarîn, sîqilîn, halîn, tehrîk bûn, lê sor bûn, teşwîq bûn, engizîn, belişîn, pîj bûn, ajawe bûn, provoke bûn, hatin handan, fît bûn, xiroşme bûn, cilixîn, lê gurr bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئازرین.
Herwiha: azrandin. Tewîn: Lêker: -azir-.
Têkildar: azirandin.
ji wêjeyê: Ez dibêjim di sîstemekê demokrat de, bi taybetî j heke hikûmet ji aliyê miletî ve hilbijartî be, hemî rêkên demokratî bo rawestandina biryarekê yan dana biryarekê rewa ne. Komkirina îmzeyan, xwenîşandan, duristkirina raya giştî, azirandina vî babetî di navgînên ragihandinê de, hemî rêkên demokratî ne û ev bo du tiştan bi kar dihên: yan bo rawestandina pêşniyara biryarekê ku tirsek heye ew bibe biryar, yan jî bo dana biryarekê ku daxwaza xelkekî ye.(Mueyed Teyib di Evro.nu de, 8/2006).
ji: azir + -în.
: aziriyayî azirî azirok
azirîte (navdêr, mê) şkence, tazîb, lêdan
azlû kirin xuya kirin, diyar kirin, darîçav kirin, wekat kirin, berçav kirin, aşîkar kirin, daxuyandin, daxuyan dan, pandin, beyan kirin, deşîfre kirin, derbirîn, dan der, derdan, aşkere kirin
azmandin (lêker)(navdêr, mê) azmayîş, test, azmûn, kontrol, miayene, lêkolîn, vekolîn, axulme, taqîkirin, ezmûn, cerribandin, demonstrasyon, tehlîl, îmtîhan
azmayîş (lêker)(navdêr, mê) test, azmûn, azmandin, kontrol, miayene, lêkolîn, vekolîn, axulme, taqîkirin, ezmûn, cerribandin, demonstrasyon, tehlîl, îmtîhan, teftîş, pişkinîn, hûrnêrî, pêdeçûn, nirxandin, analîz, venerîn, saxtî, lê kolîn.
Herwiha: azmaîş azmayiş ezmaîş ezmayiş ezmayîş.
Bikaranîn: Lêker: azmayîş kirin Navdêr: azmayîşkirin Rengdêr: azmayîşkirî.
: azmayîşî azmayîşker
azmayîş kirin (lêker)(Binihêre:) azmayîş
azmayîşdar (rengdêr) ezmûndar, tecrûbedar, bitecrûbe, ezmûnkirî, serpêhatî, xweytecrûbe.
ji: azmayîş +-dar
azmayîşî (navdêr, mê) rewşa azmayîşbûnê.
ji: azmayîş + -î
azmayîşker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) kontrolant, kontrolker, çavdêr, venêr, pişkîner, ya/ê azmayîş dike.
ji: azmayîş + -ker
azmayîşkirî (rengdêr) (Binihêre:) azmayîş
azmayîşkirin (navdêr)(Binihêre:) azmayîş
azmend (rengdêr) temah, çepel, nemerd, ne merd, ne destvekirî.
: azmendane azmendî azmendîtî azmendtî
azmendane (rengdêr) bi awayekî azmend.
ji: azmend + -ane
azmendî (navdêr, mê) rewşa azmendbûnê.
ji: azmend + -î
azmîn (Zazaki) (navdêr). Bi kurmancî: azman
azmûn kirin (lêker)îmtihan kirin , ceribandin , sergihayî kirin
azmûngeh (navdêr, mê) laboratiwar
aznîf yarîya domîne
azo (navdêr) dêw, efrît, dewal, heyûla.
Herwiha: azî azû
azoît (rengdêr) qelew, têrgoşt, bigelûgoşt.
: azoîtî
azoîtî (navdêr, mê) rewşa azoîtbûnê.
ji: azoît + -î
azoxe (navdêr, mê) toşe, mîre, rizq.
Herwiha: azoqe
azoxe kirin (lêker) kerese kirin, dabîn kirin, pêk hînan, merc kirin.
ji: azoxe + kirin
azoxekirî (rengdêr) jiyandî.
ji: azoxe +kirî
azoxekirin (navdêr, mê) azoqe, jiyandin.
ji: azoxe +kirin
azoyane (rengdêr) bi awayekî azo.
ji: azo + -ane
azoyî (navdêr, mê) rewşa azobûnê.
ji: azo + -yî
azpîşe (rengdêr) temah, çepel, çikûd, ne merd, ne destvekirî.
: azpîşetî azpîşeyane azpîşeyî
azpîşetî (navdêr, mê) rewşa azpîşebûnê.
ji: azpîşe + -tî
azpîşeyane (rengdêr) bi awayekî azpîşe.
ji: azpîşe + -ane
azro (navdêr, mê) birk, gerrik, gol, gerr, azver, çala avê
aztek (navdêr) miletek hindiyanî bû ku berî hatina ewropiyan li Meksîkê dijiyan.
ji: Ji zimanê aztekî.
: aztekî aztekîtî
aztekî (navdêr, mê) rewşa aztekbûnê.
ji: aztek + -î
azurte (navdêr, mê) azar, êş
azver (navdêr, mê) birk, gol, azro, çala avê, gerrik, gerr
azwer (lêker) azgîn
azwerî (navdêr, mê) ixtiras, dildarî, arezû, dilbijî, hez, daxwaz
azyanî (navdêr, mê) ziyan, zerer, xisar, xusaret
azad free
free.
azad bûn to be liberated
azad kirin to liberate
v.t. to set free.
v.t. to set free.
azadî freedom
f. liberty
azadiya çapemenî press freedom
azar f. anguish.
azar dan v.t. to torment, vex
v.t. to torment, vex
azeb unmarried, single
azebî singleness, single life
azîn method
azman m. sky
aza frei
kühn
mutig
selbständig
unabhängig
azad unabhängig
azadî Freiheit
azan kirin zum Gebet rufen
azeb ledig
ledige Jungfrau
lediger Jüngling
azep ledig
ledige Jungfrau
lediger Jüngling
azîne Methode
azrael der Todesengel, der die Seelen der Verstorbenen empfängt
azrail der Todesengel, der die Seelen der Verstorbenen empfängt
az rd. çimzêlik, merexdar, merexin
aza rd. serbest, azad, hur
azad rd. serbest, azad, hur
azad bûn lng. serbest bîyene, azad bîyene, serbestîyene
azad kirin lg. . serbest kerdene, azad kerdene, serbestnayene
azadane rd. serbestane, azadane, serbestkî, azadkî
azadbûn m. serbestbîyayis, azadbîyayis n.
azadî m. serbestîye, azadîye, serbestênî, azadênî m.
azadîperest rd. serbestîwaz, serbestîperwer, azadîwaz, serbestîperest
azadîperestî m. serbestîwazîye, serbestîperwerîye, azadîwazîye, serbestîperestîye, serbestîwazênî, serbestîperwerênî m.
azadîperwer rd. serbestîwaz, serbesrîperwer, azadîwaz, serbestîperest
azadîperwerî m. serbestîwazîye, serbestîperwerîye, azadîwazîye, serbestîperestîye, serbestîwazênî, serbestîperwerênî m.
azadîxwaz rd. serbestîwaz, serbestîperwer, azadîwaz, serbestîperest
azadîxwazî m. serbestîwazîye, serbestîperwerîye, azadîwazîye, serbestîperestîye, serbestîwazênî, serbestîperwerênî m.
azadkirî rd. serbestkerde, azacikerde
azadkirin m. serbestkerdis, azacikerdis, serbestnayis n.
azamî rd. tewr zaf, azamî., tewr girs, maksîmûm, vêseyêrên, zêdeyêr, tewr zêde
azana esrê n. ezana êreyî, ezana veresanî, ezana esrî m.
azana mexribê n. azana sanî, ezana mexrebî m.
azar m. jan n., axîne m., dej n., kul n., hês n., derd n., ezab n., azar n.
azar dan lg. . azarnayene, tekdîr kerdene, azar dayene, tazildayene
lg. . ser pernayene, ser qîrayene, ser kiyrayene
azardan m. tekdîr, azarnayis n.
m. serpernayis n.
azarde rd. keserin, axînin, dejin, derdin, jandar, kulin, elemdar, kederin, axîndar
rd. rencîde, dejaye
azardedil rd. firsikteng, bîhnteng, asabî, zereteng, hêrsin, nêrin, rîgirin
azardedil bûn lng. zereteng bîyene, firsikteng bîyene, bîhnteng bîyene, zeretengîyene
azardedilî m. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye, rîgirîye m.
azardilî m. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye, rîgirîye m.
azeb rd. azeb, bekar, azev, ozev
azebtî m. azebîye, azebênî, bekarîye m.
azerbeycan m. azerbeycan n.
azerbeycanî N/rd. azerbeycanij
azerde n. çîle, azar, ezab, dej, azab n.
azerî m. azerkî n.
azet m. azete m., îkram n., îkrom n.
azfendak m. keskesure, mîya heqî, mundîya asma fat m., tîrîja hewzûkeske, mundîya hezretî fat m., keskûsure, mundîya eyso fatma m.
azîn m. usul, metod, vereraye n.
azinc m. ronistgeh, îkametgeh n.
azîne m. usul, metod, vereraye n.
azînedar rd. usulin, metodin, vererayeyin
azînedarî m. usulinîye, vererayeyinîye, metodinîye m.
azînenasî m. metodologî n., metodolojî n., usulsinasîye m.
azirandin lg. . bariznayene, azernayene, har kerdene, baraznayene
lg. . azarnayene, tekdîr kerdene, azar dayene, tazildayene
azirya rd. barizî, har
azlû rd. desîfre, arestebîyaye, arezebîyaye
azlûbûyî rd. desîfre, arestebîyaye, arezebîyaye
azman n. asmên, azmên, asîman, azmîn, asmîn, ezman, ezmu n.
azmanê hefta n. asmênê hewtan, asmênê hawta n.
azmanê sîn n. asmêno kewe n.
azmanî rd. asmênî, asmênên, semawî
azmûn m. îmtihan, îmtan n.
azot m. kîm. azot n.
azotdax rd. azotin
azotpîv m. azotpê m., azotmetre m.
azwer rd. îhtirasin, wazo hêzdar, zafwastisin
azwerî m. îhtiras, zafwastis, ixtiras n.
azad özgür
azadîye özgürlük
azarpêrt Adaklı
azerbaycan Azerbaycan
az tay, -e; tîkê; şenik, -e; kêmî
azıdişi didanê kursî (n), didanê qirnî (n), êrxe (n)
didanê kursî (n), didanê qirnî (n), êrxe (n)
azma (yara vb. için) harbîyayîş (n), wegîrîyayîş (n), wegirewtiş (n), azerîyayîş (n), xidarbîyayîş (n)
azmak (yara vb. için) har biyene, azerîyayene, xidar bîyene, wegîrîyayene Yaran azmış. (Birîna to wegîrîyaya.)
azeno ker. mia azeno dormas kerê min radikeve
azio asya